SSDV-logga

Kallelse Årsmöte 2019

Attachments

Kallelse årsmöte 2019.pdf [62.75Kb]
Bil 1 Verksamhetsberättelse SSDV 2018 2019.pdf [271.27Kb]
Bil 2 1 Årsberättelse PDF 2018-2019.pdf [45.4Kb]
Bil 2 2 Verksamhetsberättelse SDKO 2019 .pdf [173.81Kb]
Bil 2 4 Verksamhetsberättelse Sekt venereologi 2018.pdf [86.46Kb]
Bil 2 5 Verksamhetsberättelse SSAMD 2018 2019.pdf [135.2Kb]
Bil 2 6 SKDG Verksamhetsberättelse2018.pdf [107.69Kb]
Bil 2 7 Verksamhetsberättelse IPD 2018.pdf [92.13Kb]
Bil 2 9 Verksamhetsbera ttelseIntressegruppenPsoriasis 2018 2019.pdf [73.96Kb]
Bil 2 10 Verksamhetsberättelse Fortbildning 2018.pdf [23.35Kb]
Bil 2 11 Verksamhetsberättelse Forsknings- och grundutbildningsfrågor 2018.pdf [64.41Kb]
Bil 2 12 Verksamhetsberättelse RAV 2018.pdf [99.14Kb]
Bil 2 13 Verksamhetsberättelse PsoReg 2018.pdf [857.28Kb]
Bil 2 14 Verksamhetsberättelse EpiReg 2018.pdf [49.38Kb]
Bil 2 15 Verksamhetsberättelse IntDerm 2018.pdf [39.71Kb]
Bil 2 16 SPUR rapport 2018.pdf [54.32Kb]
Bil 2 17 Verksamhetsberättelse EBDV rapport 2018 19.pdf [68.64Kb]
Bil 3 Balans och Resultatrapport 2018 .pdf [184.61Kb]
Bil 5 1 Diskussions-pm medlemsförslag SLS.pdf [588.08Kb]
Bil 5 2 Motion1 till SSDV 2019.pdf [55.02Kb]
Bil 5 3 Motion 2 till SSDV 2019.pdf [53.6Kb]
Bil 2 8 Verksamhetsbera ttelse fo r Intressegruppen fo r Estetisk Dermatologi A ret maj 2018.pdf [26.13Kb]

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se