SSDV-logga

Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Anna Josefson: Nickel allergy and hand eczema – epidemiological aspects. Örebro, 2010.

Maria Ekbäck Palmetun: Hirsutism and quality of life with aspects on social support, anxiety and depression. Örebro 2013

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se