SSDV-logga

Betalningsvillkor

Medlemskapet i SSDV skall betalas i början av respektive år. I början av varje år läggs en nyhet upp på hemsidan när det är dags att betala medlemskapet och även utskick med denna information sker via e-mail.

Det görs INGA utskick av fakturor brevledes. Medlemskapet är enbart kalenderårsvis, dvs januari-december, oavsett om man blir medlem i t ex juni.

Ingen återbetalning görs även om utträde begärs innan året är slut. Vid obetald medlemsavgift efter februaris utgång läggs en påminnelseavgift på beloppet.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se