SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Läkemedlet Picato återkallas under fortsatt översyn av hudcancerrisk

Läkemedlet Picato återkallas under fortsatt översyn av hudcancerrisk

EMA rekommenderar att tillfälligt återkalla Picato (ingenolmebutat) mot aktinisk keratos, som en försiktighetsåtgärd på grund av en möjlig ökad risk för hudcancer. Patienter rekommenderas att sluta använda Picato. Behandlingsalternativ finns tillgängliga.

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2020/Lakemedlet-Picato-aterkallas-under-fortsatt-oversyn-av-hudcancerrisk/

Vänliga hälsningar

Läkemedelsverket
Cristina Bergström
Kommunikatör

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se