SSDV-logga

Newsletter från NDA

Det finns ett nytt Newsletter från NDAs president Christian Vestergaard.

Newsletter April 2023

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se