SDKO

SDKO:s Utbildningsstipendium

Tillbaks till Stipendier och Resebidrag

Information i pdf

 

OBS!

SDKO kommer att pausa utdelningen av sitt Utbildningsstipendium. Det kommer tills vidare alltså inte att gå att ansöka om Utbildningsstipendium. Däremot hänvisar vi till att Resebidraget fortsatt är aktivt och att ansökningar om Resebidrag från SDKO:s medlemmar tas emot kontinuerligt under året. Var god se separat informationssida om Resebidraget under SDKO/Stipendier och Resebidrag/SDKO:s Resebidrag.

Informationen nedan gäller tidigare års Utbildningsstipendium och är således inte aktuell. /Styrelsen i SDKO

 

 

 

För alla SDKO:s och SSDV:s medlemmar som vill fördjupa sig inom dermatologisk kirurgi och onkologi

Sista ansökningsdatum 2018-02-16

Antal stipendier: 1

I samarbete med:

Galderma, La Roche-Posay och Roche

Syfte:

Att skapa ett stipendium för en av SDKO:s medlemmar att fördjupa sig inom dermatologisk kirurgi och onkologi via kurser eller utbildningar som p.g.a. höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

Kurser:

Samtliga nationella eller internationella kurser eller utbildningar med inriktning mot handläggning av hudtumörer och missbildningar (exempelvis dermatoskopikurser , kirurgikurser,utbildningar om laserkirurgi, osv) med kursavgifter som överstiger 15 000 kronor. Stipendiet syftar inte till att stödja utbildning inom estetisk kirurgi eller deltagande vid en internationell kongress.

Länkar till några exempel på godkända kurser:

Kirurgikurs i La Jolla: http://cme.ucsd.edu/superficialanatomy/index.html

Dermatoskopikurs i Graz: http://www.medunigraz.at/dermoscopy/824

Obs! Man kan även ansöka om andra kurser så länge de uppfyller kraven som nämns ovan.

Stipendiesumma:

Stipendiet avser täcka kostnader för utbildningen. Stipendiesumman beror på kostnaden av att delta i kursen/utbildningen och är maximalt 60 000 kronor per stipendiat. Slutkostnaden fördelas jämt mellan alla samarbetspartners. Eventuellt överskott skall återbetalas till samarbetspartners.

Sökande:

De sökande bör vara hudläkare verksamma i Sverige och skall vara medlemmar i både SSDV och SDKO.

Ansökan:

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till SDKO:s viceordförande Virginia Zazo (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Sista ansökningsdatumet är fredag den 16 februari 2018. För sent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering.

Ansökan ska innehålla:

 • Detaljerad beskrivning av den kurs man ansöker om.
 • Kostnadskalkyl (anges i SEK)
 • Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten.
 • Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer).
 • Rekommendationsbrev från annan medlem i SDKO (kollega, handledare eller huvudman).
 • Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra kursen/utbildningen om aktuellt. Huvudmannen bör vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand vidarefakturera hela utbildningskostnaden till SDKOs samarbetspartners (se bilaga).

Bedömningskommitté:

En bedömningskommitté bestående av sex erfarna dermatologer från olika delar av landet som är medlemmar i SDKO och har intresse inom hudcancerområdet kommer att utse stipendiaterna. Bedömningskommittén utses formellt årligen, men kan sitta mer än ett år. Kommittén kommer att få tillgång till samtliga ansökningar inom två arbetsdagar efter den 16 februari 2018 och bör ha ett slutgiltigt beslut redo den 2 mars 2018. Årets bedömningsgrupp 2018 består av följande medlemmar:

 • Professor Olle Larkö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Docent Desirée Wiegleb Edström, Karolinska Univesitetssjukhuset, Stockholm
 • Bertil Persson, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Mikael Tarstedt, Karlskoga lasarett, Karlskoga
 • Hans-Ulrik Stark, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad
 • Docent Ingrid Synnerstad, Hudmottagning i Norrköping, Norrköping

Virginia Zazo, viceordförande i SDKO, är sammankallande men har ej rösträtt. Reserv som sammankallande är Kari Nielsen, ordförande i SDKO.

Urvalskriterier:

I första hand är stipendiet avsedda för yngre hudläkare under senare delen av ST-utbildningen eller nyblivna specialister. Stipendiet är dock öppet för alla medlemmar i SDKO (dessa är per definition även medlemmar i SSDV). Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (kursbeskrivning, kostnadskalkyl, motiveringsbrev, CV, rekommendationsbrev från SDKO-medlem samt godkännande från huvudman). Sökandens CV, motiveringar och innehållet i rekommendationsbrevet bör vara avgörande i bedömningsgruppens beslutstagande. Helst skall alla i kommittén vara överens om valet av stipendiat men vid behov är det majoritetens röst (åtminstone fyra av sex röster) som avgör.

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning:

Genomförandet av kurs/utbildning kan göras när som helst under 2018-2019 så länge stipendiatens huvudmän har betalat för kurserna/utbildningarna före den 1 november 2018 så att huvudmännen hinner fakturera SDKO:s samarbetspartners och få betalt före årskiftet.

Stipendiets utlysning:

Stipendiets utlyses senast den 15 januari 2018 via mailutskick till alla SDKO:s medlemmar samt under rubriken “SDKO:s utbildningstipendium” på SDKO:s hemsida (www.ssdv.se). Samtliga samarbetspartners namn kommer att presenteras i samband med utlysningen.

Val av stipendiater:

Namnet på stipendiaten skall meddelas till SDKO:s styrelse och till alla samarbetspartners senast den 5 mars 2018. Stipendiaterna kontaktas av SDKO:s styrelse med besked senast den 7 mars 2018. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail av SDKO:s styrelse. I samband med SSDV:s årsmöte i Linköping den 31 maj 2018 utdelas diplom till stipendiaten. Samtliga samarbetspartners namn och logotyper kommer att stå med på diplomet samt på en powerpoint-presentation som visas i samband med diplomutdelningen inför SSDV:s årsmöte. Representanter från företagen är välkomna att närvara vid diplomutdelningen.

Uppföljning:

Stipendiaten förväntas presentera sina nyvunna kunskaper efter genomgången kurs/utbildning exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDV:s vår- eller höstmöte 2019 eller en rapport publicerad på SDKO:s hemsida (www.ssdv.se) eller i SSDV:s medlemstidning Dermatologi & Venereologi.

Avtal med samarbetspartners:

Individuella avtal skrivs mellan SDKO och samtliga samarbetspartners för att garantera att stipendiet utdelas samt att ovanstående riktlinjer och processer följs. För varje år skrivs nya avtal angående SDKOs utbildningsstipendium för att garantera flexibilitet, kunna utvärdera riktlinjerna/processerna, justera stipendiebeloppet, tillåta tillträde eller avhopp av samarbetspartners, tillåta tillträde eller avhopp av medlemmar i bedömningskommitén, osv. Samarbetet läggs upp i samarbetsdatabasen på LIFs hemsida.

Virginia Zazo                      Kari Nielsen

Vice ordförande SDKO    Ordförande SDKO

 

                                                                  SDKO 

 

2018 års Stipendiat är utsedd:

Jakob Wikström, Karolinska

2017 års Stipendiat är utsedd:

Kyriakos Orfanidis, Linköping

2016 års Stipendiater är utsedda:

Oscar Zaar, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg

Paula Dávila,  Norrlands universitetssjukhus i Umeå

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se