SSDV-logga

SDKO:s resebidrag

Tillbaks till Stipendier och Resebidrag

 

OBS! SDKO:s resebidrag har höjts till 8000 SEK fr o m 2020-01-01. /Styrelsen i SDKO

 

Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) utlyser ett resebidrag för sina medlemmar.

Syfte:

Resebidraget ska användas för besök på en vårdenhet, i Sverige eller utomlands, där bidragsmottagaren kan inhämta kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta på den egna vårdenheten. I förlängningen är syftet med resebidraget att öka kompetensen i svensk sjukvård om utredning och behandling av olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier.

Resebidragets storlek:

8000 SEK. SDKO: styrelse har med ledning av SDKO:s ekonomi rätten att besluta om hur många bidrag som maximalt kan delas ut per år. Varje SDKO-medlem kan endast ansöka en gång per år. Resebidraget ska användas till att täcka hela eller delar av kostnaderna för resa och boende under besöket. Det förutsätts att den ansökande beviljas ledighet från sin tjänst under besöket.

Behöriga att söka:

Medlemmar i SDKO som är kliniskt verksamma vid kliniker där patienter med hudtumörer och vaskulära anomalier handläggs.

Ansökningstid:

Ansökningar tas emot fortlöpande under året.

Ansökan bör innehålla:

  • Uppgift om namn, personnummer, hemadress, mobiltelefonnummer, arbetsplats och klinik, tjänstgöringsgrad och yrke/tjänstetitel
  • Max 1 A4-sida (Times New Roman, 12) som innehåller följande:
    • En kort beskrivning av mottagande vårdenhet
    • En kort motivering till besöket på den mottagande vårdenheten

Inlämning av ansökan:

Ansökan skickas elektroniskt till SDKOs sekreterare: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handläggning av ansökan:

Ansökan bedöms löpande av medlemmar av styrelsen för SDKO. Bifall av en majoritet av styrelsens medlemmar krävs för att bevilja resebidraget. Svar kommer att ges den sökande inom sex veckor efter att ansökan har inkommit. Besöket vid mottagande vårdenhet får inte påbörjas innan ansökan har behandlats.

Uppföljning:

Resebidraget ska användas inom 6 månader från att det utdelats. Efter avslutat besök på vårdenheten förväntas bidragsmottagaren sprida kunskaperna på sin egen vårdenhet. Bidragsmottagaren kommer tillfrågas att skriva en reseberättelse efter avslutat besök. Reseberättelsen kan komma att publiceras på SDKOs hemsida samt i SSDVs medlemstidskrift Dermatologi & Venereologi.

2019-11-22
Styrelsen i SDKO

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se