SSDV-logga

Regler för ST-priset

ST-priset är instiftat för att uppmärksamma arbetet med vetenskapligt och kvalitetsarbete under ST.

SSDV utlyser årligen 4 priser á 5000 kr, 2 till vetenskapligt arbete samt 2 till förbättring/kvalitetsarbete. Priset innefattar även ersättning för kongressavgift vid deltagande under aktuellt vårmöte.

Sökande skall vara ST-läkare i Sverige och vara medlem i SSDV med erlagd medlemsavgift. Ansökan kan inkomma senast ett år efter erhållet specialistbevis. Prisutdelning sker i samband med årsmötet. Prissumman om 5000:- utbetalas personligt till pristagaren. Ersättning av eventuell erlagd kongressavgift för aktuellt vårmöte/NCDV utbetalas till huvudman.

Förslag på bedömningskriterier: Patientnytta, självständigt arbete, originalitet, nytänkande, metoden, genomförande, med mera. Individuella bedömningar ska göras utifrån förutsättningar. Priset kan erhållas enbart en gång.

Bedömningskommittén utses av SSDV:s utbildningsansvarig.

Ansökan bör innehålla en kort sammanfattning av arbetet och Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter: namn, adress, mailadress, telefonnummer, aktuellt arbetsställe och uppgift om huvudman. Om sökanden är specialist skall kopia på specialistbevis bifogas. Kontaktperson och eventuella frågor hänvisas till SSDV:s utbildningsansvarig. Ansökan skickas elektroniskt till SSDV:s kansli Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se