SSDV-logga

Kyriakos Orfanidis 2018

Fotodynamisk terapi på Hudkliniken

Fotodynamisk terapi (PDT) används för behandling av multipla aktiniska keratoser/ field cancerization, skivepitelcarcinom in situ och basalcellscancer, framförallt av superficiell typ. Vi har tidigare kunnat erbjuda behandling av aktiniska keratoser med konventionell PDT med belysning med lampa. Efter utveckling av dagsljus-fotodynamisk terapi (dagsljus-PDT) mot utbredda aktiniska keratoser, insåg vi att patienten skulle kunna komma endast för ett kort behandlingsbesök, vilket sparar resurser, då en sköterska hinner behandla dubbelt så många patienter under samma tid. Denna behandling var redan validerad att vara lika effektiv som konventionell PDT, men smärtfri.

Målet med arbetet var att omorganisera PDT-enheten på Hudkliniken i Östergötland och skaffa:
• Formaliserad vårdprocess
• Smärtfrihet
• Ökad tillgänglighet
• Konstant förbättring av PDT-enheten

För en formaliserad vårdprocess utvecklade vi ett PDT-team på Hudkliniken i Östergötland som bestod av en ST-läkare och två sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Linköping och en specialistläkare och en sjuksköterska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vi skrev PM om konventionell och dagsljus-PDT, patientinformation, formulerade ett nytt planeringsunderlag som innehåller lathund till prioritering och vi utfärdade ett patientfrågeformulär.

För bevakning av målet smärtfrihet fyllde patienterna i frågeformulär fr.o.m maj t.o.m oktober 2016 och svarade på frågor om upplevda maximal och genomsnittlig smärta under behandlingen (VAS-skala från 0 till 10 med 0 ingen och 10 max smärta). 17% av patienterna som tillfrågades upplevde inte någon smärta i genomsnitt under behandlingstiden med konventionell PDT, medan 62% av patienterna inte upplevde någon smärta under behandling med dagsljus-PDT. Angående den största upplevda smärtan, angav endast 8% av patienterna med konventionell PDT smärtan som ingen eller minimal medan den motsvarande siffran var 54% hos patienterna med dagsljus-PDT.

Förbättringsarbete

För att öka tillgängligheten införde vi dagsljus- PDT på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping i maj 2016 och utökade antalet pass till sjuksköterskor på PDT-enheten i augusti 2016. För att få en konstant förbättring av PDT-enheten deltog hela PDT-teamet i en tvådagars specialiserad PDT-utbildning på Bispebjergs sjukhus, Köpenhamn. 81% av patienterna svarade att behandlingen vid vår PDT-enhet motsvarande deras förväntningar, 100% fick tillräckligt med information om behandlingen, 100% fick ett gott bemötande vid besöket och 92% upplevde dagsljusbehandling som praktiskt genomförbar. Sedan hösten 2016 har vi hållit åtminstone ett PDT-teammöte per termin där vi utvärderar enheten och inför små ändringar varje gång.

För detta projekt tilldelades Hudkliniken priset ”Lite bättre hela tiden” av Region Östergötland år 2016. Sedan dess har vi fortsatt utveckla PDT-enheten med införandet av artificiellt dagsljus- PDT för att kunna erbjuda en smärtfri PDT-behandling, året runt och, för att minska risken av avbokningar som kan förekomma vid vanliga dagsljus-PDT på grund av oväder.

Kyriakos Orfanidis

KyriakosOfanidis

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se