SSDV-logga

SSDV:s utbildningsgrupp – Uppdragsbeskrivning

Utbildningsgruppen skall på uppdrag av SSDVs styrelse bevaka och främja dermato-venereologisk specialistutbildning, med fokus på ST-läkarnas möjlighet till delmålsuppfyllelse enligt den nya målbeskrivningen genom att verka för ett adekvat täckande, nationellt kursutbud samt SPUR-inspekterade utbildningsplatser.

Arbetsgruppens verksamhet innebär att
• vara en kanal mellan specialistföreningen och blivande specialister
• regelbundet ser över målbeskrivningen och checklistor
• bevaka ST-kurser, utbud och tillgång på kursplatser
• bevaka utbildningsfrågor inom specialiteten
• lämna ut samt analysera ST-enkät
• hålla sig orienterad inom SPUR

Josefin Lysell, Stockholm (sammankallande)
Eva Johansson Backman, Göteborg
Olle Larkö, Göteborg
Malin Krantz, Lund (ST-representant)
Andrea Wahlberg, Sundsvall
Maja af Klinteberg, Södra Sunderbyn
Karin Berggård, Lund
Maria Haraldsson, Skövde
Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm
Elisabet Nylander, Umeå
Desirée Wiegleb Edström, Stockholm

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se