SSDV-logga

SSDV:s utbildningsgrupp – Uppdragsbeskrivning

Utbildningsgruppen skall på uppdrag av SSDVs styrelse bevaka och främja dermato-venereologisk specialistutbildning, med fokus på ST-läkarnas möjlighet till delmålsuppfyllelse enligt den nya målbeskrivningen genom att verka för ett adekvat täckande, nationellt kursutbud samt SPUR-inspekterade utbildningsplatser.

Arbetsgruppens verksamhet innebär att
• vara en kanal mellan specialistföreningen och blivande specialister
• regelbundet ser över målbeskrivningen och checklistor
• bevaka ST-kurser, utbud och tillgång på kursplatser
• bevaka utbildningsfrågor inom specialiteten
• lämna ut samt analysera ST-enkät
• hålla sig orienterad inom SPUR

Josefin Lysell, Stockholm (sammankallande)
Eva Johansson Backman, Göteborg
Olle Larkö, Göteborg
Karim Saleh, Lund
Andrea Wahlberg, Sundsvall
Maja af Klinteberg, Södra Sunderbyn
Karin Berggård, Lund
Maria Haraldsson, Skövde
Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm
Elisabet Nylander, Umeå
Deirée Wiegleb Edtröm, Stockholm

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se