SSDV-logga

Kurser under ST

ST-kurser som täcker specialitetsspecifika delmål

Kurser 1, 2, 3, 4, 5 och 6 krävs för att uppfylla delmålen enligt målbeskrivning. Andra kurser som motsvarar (eller uppfyller) delmålen kan sökas.

Anmälan, intyg och antagningsförfarande till SSDV:s ST-kurser, april 2021

Anmälan till kurser kan ske via kalendern. Vid anmälan bifogas intyg från ST-läkarens handledare som bekräftar:
(1) Anställning som ST-läkare inom dermatovenereologi.
(2) Antal månaders* dermatovenereologisk tjänstgöring** som ST-läkaren har vid kursens start.
(3) Antal månader* som återstår till färdig specialist vid kursens start.

*antal månader omräknas till heltid om tjänstgöringen gjorts eller ska göras på deltid
** sidotjänstgöring eller tillgodoräknad tjänst från annan specialitet/ST-tjänstgöring räknas inte med, utan enbart antal månader (heltid) som ST-läkaren tjänstgjort på dermatovenereologisk enhet. Tjänstgöring inom t.ex. dermatologisk slutenvård, barndermatologi, bensår och STI räknas med, men inte tjänstgöring inom t.ex. patologi, plastikkirurgi, reumatologi, invärtesmedicin, allmän medicin etc.

Se mall för intyget här. Intyget finns även i samband med anmälan delvis förifylld med kursens namn och datum.

Följande prioriteringsordning gäller för antagning till ST-kurser i dermatovenereologi:
(1) För att komma ifråga för kursplats krävs anställning som ST-läkare inom dermatovenereologi. Därefter görs prioritering enligt följande:
(2) Antal månaders dermatovenereologisk tjänstgöring (flest antal månader går före)
(3) Antal månader kvar till färdig specialist (minst antal månader kvar går före)

Kurs Kursansvarig
1) Diagnostik och behandling av hudtumörer John Paoli, Eva Johansson Backman, SU Göteborg
2A) Arbets- och miljödermatologi, Malmö Nils Hamnerius, Cecilia Svedman, SUS, Malmö
2B)Arbets- och miljödermatologi, Stockholm Ina Anveden Berglind, KI, Solna
3) Venereologi Christian Steczkó Nilsson, USÖ, Örebro
4A) Bensår, Lund Katarina Lundqvist, SUS, Lund
4B) Bensår, Skövde Alexandra Forssgren, Skövde
5A) Dermatopatologi, Göteborg Lena Mölne, SU, Göteborg
5B) Dermatopatologi, Lund Margareta Lirvall, Lund
6) Psoriasis och Eksem. Lokal-, ljus och systembehandling Birgitta Stymne, Linköping
7) Gränsområdesdermatologi Anna Bergström, UAS, Uppsala
8) Global dermatologi del1+2 Maria Bradley, KS, Solna
9) Pediatrisk dermatologi Maria Karlsson, Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm

 

Kurs

Kurskrav i delmål

Kursen svarar mot delmål:

Nästa Kurs, år/vecka
VT =vårtermin
HT=hösttermin

Deadline ansökan

Hudtumörer

7

2008: Del av 2, 3, 4, hela 7
2015: Del av b2, b5, c3, c5, c7, c9

VT2022 V5 31/1-4/2

 

Arbets- och miljödermatologi A

6, 11

2008: Del av 2, 3, 4, 6, Hela 11
2015: Del av b4, Hela c6, c11, c13

HT2022 V45 7-10/11

Arbets- och miljödermatologi B

6, 11

2008: Del av 2, 3, 4, 6, Hela 11
2015: Del av b4, Hela c6, c11, c13 

Venereologi

10

2008: Del av 2, 3, 4, Hela 10
2015: Del av C2, C3, C4, C12, C13. Hela c10

VT2022 V17 25-29/4

 2022-02-10

Bensår A

8

2008: Del av 2, 3, 4, Hela 8
2015: Del av c2, c3, c4, hela c8

Prel 2023

 
Bensår B 8 2008: Del av 2, 3, 4, Hela 8
2015: Del av c2, c3, c4, hela c8

Hösten 2022

 

Dermato-patologi A

5

2008: Del av 3, Hela 5
2015: 

Prel 2022

 
Dermato-patologi B 5 2008: Del av 3, Hela 5
2015: 
HT2021 V48, 29/11-1/12  2021-10-15

Psoriasis och eksem

9

2008: Del av 2, 3, 4, 6, 9
2015: Del av b3, b4, c1, c2, c4, c6, c9

Prel hösten 2022

 

Gränsomr. dermatologi

 9, 12

2008: Del av 3, 4, 6, 9, 12
2015: Del av b3, c6, c7, c9

Prel: 2023

 

Global dermatologi

 

2008: Del av 2, 4, 7, 10
2015: Del av a2, c2, c4, c12

 

 

Pediatrisk dermatologi

  2008: Del av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15
2015: Del av a3, b1, b2, b3, b4, c1, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c12, c13

VT2022 V19 9-11/5

 

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se