SSDV-logga

Varberg Stadshotell

SSDV:s Höstmöte Årligt utbildningsmöte för blivande dermato-venereologer

Varberg Stadshotell den 11-12 november 2019 Information och anmälningsblankett

Information angående medlemsanslutningen till SLS

SSDV:s medlemmar röstade på årsmötet för att ansluta sig till Huvudalternativet beträffande medlemskap i SLS (dvs alla medlemmar i SSDV blir automatiskt medlemmar i SLS). Detta förslag röstades därefter även igenom av SLSs fullmäktige (42 sektioner var för och 13 emot). Man beslutade även att avgiften per medlem skulle sänkas till 140 kr (mot tidigare föreslagna ca 200 kr). Denna avgift kommer att rymmas inom den nuvarande medlemsavgift SSDV tar av medlemmarna.

Förslag angående medlemsanslutning till SLS

På det kommande årsmötet för SSDV i Göteborg den 8 maj skall vi besluta om ett förslag som kommit från SLS angående medlemsanslutning för de sektioner som ingår i SLS. Se bilagt de tre förslagen.

Vi skulle vara tacksamma om ni funderar på frågan och tar ställning så att röstningen kan gå smidigt och snabbt på årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Ada Girnita ordf och Styrelsen

Förslag

Fler artiklar...

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se