SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Euromelanoma

Euromelanoma

Euromelanoma Sverige pausas

Euromelanoma är en årlig Europeisk preventionskampanj för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Euromelanoma är den officiella hudcancerkampanjen under EADO (European association of dermato-oncology). Projektet startade 1999 på initiativ av sex dermatologer i Belgien och drivs numera i varje deltagande land av nationella koordinatorer, under ledning av Euromelanomagruppen. Över 30 europeiska länder deltar i kampanjen. Sverige har inofficiellt deltagit i Euromelanoma sedan år 2000 och blev officiella medlemmar av Euromelanomagruppen år 2007. Arbetet med kampanjen organiseras av en nationell koordinator som utses och stöttas av SDKO. Tidigare nationella koordinatorer har varit John Paoli (2008-2011), Ada Girnita (2012-2017), Åsa Ingvar (2018-2020). I juni 2019 beslutade Regeringen att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska ansvara för hudcancerprevention i Sverige och har tilldelats medel för uppdraget för åren 2019-2021. SDKO föreslog i ett betänkande januari 2020 att SSM skulle utforma sitt arbete med hudcancerprevention i samarbete med Euromelanoma och SDKO men SSM valde att driva den skiljt från Euromelanoma-kampanjen och med stöd av deras hudcancerråd. Vidare har screening-delen i Euromelanoma-kampanjen ifrågasatts då det inte finns något vetenskapligt underlag för att genomföra screening av den allmänna populationen. Mot bakgrund av detta, och efter diskussioner i SSDV och SDKO, har Sveriges deltagandet i Euromelanoma pausats. Deltagande kan komma att bli aktuellt igen om SSM uppdrag för hudcancerprevention i Sverige inte förlängs.

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se