SSDV-logga

Medlemmar SKDG

Medlemskap i svenska kontaktdermatitgruppen sker efter inval på rekommendation från gruppmedlem.

Gruppen som helhet bör ha klinisk erfarenhet inom dermatologin samt en bred kompetens inom experimentell och epidemiologisk forskning, kemi och immunologi. Det är även önskvärt att gruppens medlemmar är geografiskt spridda i landet.

I dagsläget består gruppen av 14 medlemmar varav 3 är emeriti och 1 är invald för att under två år representera Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi. Vi har även en adjungerad medlem från Norge.

Medlemmar

Ordförande

          

Cecilia Svedman

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Ing 75, plan 5, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS), 205 02 Malmö

 Sekreterare

BoGlas

Bo Glas

Hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå.

Yrkeshygieniker med forskningsintresse kring byggnadsrelaterad ohälsa och hur inomhusmiljön påverkar oss samt riskfaktorer för atopiskt eksem hos barn.

Övriga ordinarie medlemmar

Anneli Julander

Anneli Julander

Enheten för arbetsmiljötoxikologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Box 210, 171 77 Stockholm

Mina intressen är att kvantifiera hudexponering för skadliga ämnen, bland annat metaller (nickel, kobolt och krom) och PAHer. Vetenskapliga publikationer inom arbets- och miljörelaterade exponeringar, kontaktdermatit och hälsoeffekter.

Gunnar Nyman

Gunnar Nyman

Arbets- och miljödermatologi, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Gröna stråket 16 413 45 Göteborg

Hudläkare som bland annat intresserat sig för propolis som finns i bivax.

 Anna Lownertz Petersson

Anna Löwnertz Petersson

Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, 551 11 Jönköping

Överläkare inom dermatovenerolgi Region Jönköpings län med särskilt ansvarsområde handdermatoser och överkänslighet i huden

 Maria Lagrelius

Maria Lagrelius

Hudallergimottagningen, Enheten för arbets -och miljödermatologi, Centrum för arbets -och miljömedicin Solnavägen 4 (Torsplan), 10 tr 113 65 Stockholm, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Specialistläkare i Dermatologi och Venereologi. Forskningsområde kontaktallergi hos barn och ungdomar.

MihalyMatura 

Mihály Matura

Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten för arbets- och miljödermatologi, Norrbacka plan 3, 171 76 Stockholm

UlrikaNilsson 

Ulrika Nilsson

Svante Arrheniusväg 16 C, Geohuset, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, 106 91 Stockholm

Professor i analytisk kemi med forskning som omfattar bland annat nya analysmetoder för parfymämnen, kolofonium och klädkemikalier

Ola profile picture 

 

Ola Bergendorff

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms gata 18, plan 6, 205 02 Malmö

Kemist som disputerat i organisk kemi/naturproduktskemi.
Framför allt intresserad av gummiallergen, medicinska handskar och skyddshandskar.

 Adjungerad

HildeKristinVindenes

Hilde Vindenes

Yrkesmedisinsk avdeling/Hudavdelingen, Haukeland, Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

 

 Medlem invald som SSAMDs representant

             Naida Babic Mulic  

Naida Babic-Mulic

Arbets- och miljödermatologi, hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna Stråket 16

Yrkeshygieniker och leg. apotekare. Intresserad av diverse områden inom allergisk kontaktdermatit och andra hudsjukdomar. Involverad i forskning gällande exponering för konserveringsmedel och irritanter hos lokalvårdare samt metodbaserad forskning gällande att hitta biomarkörer hos psoriatiker och patienter med atopisk dermatit.

 

Medlemmar i emeritusgruppen

MagnusBruze

Magnus Bruze

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Ingång 73, plan 5, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS), 205 02 Malmö

MarleneIsaksson

Marléne Isaksson

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms gata 16, plan 5, 205 02 Malmö.

 

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se