SSDV-logga

ICD-11 kommer att ersätta ICD-10: Socialstyrelsen söker läkare för kvalitetsgranskning

Socialstyrelsen söker läkare som vill vara med vid översättningen av ICD-11

WHO har tagit fram en ny revision av diagnosklassifikationen ICD som på sikt kommer att ersätta ICD-10-SE i den svenska hälso- och sjukvården. Under våren 2021 inledde Socialstyrelsen översättningen av den nya klassifikationen ICD-11. Översättningen sker i flera steg och görs i samarbete mellan översättare, läkare och en redaktion vid Socialstyrelsens enhet för klassifikationer och terminologi.

Vi söker nu läkare som är intresserade av att kvalitetsgranska resultatet utifrån din medicinska sakkunskap.

Läs mer

Nordic Dermatology Association Research Grant 2022

Open for application August 15th - October 16th!

For the third consecutive year, the Nordic Dermatology Association (NDA) will offer our NDA Research Grant 2022 (80,000 SEK). Applications will be admitted starting on August 15th, 2022. The grant will be given to one dermatological trainee or either resident or a recently approved specialist in dermatology and venereology (or split between two), working in a Nordic country and who is either a PhD student or a Postdoctoral researcher. 

Läs mer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se