SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Hudlymfom

Hudlymfom

Hudlymfom är en grupp av ovanliga sjukdomar som skiljer sig åt vad det gäller utredning, behandling och prognos. Det vanligaste hudlymfomet är mycosis fungoides. Sedan 2019 finns det ett nationellt vårdprogram för hudlymfom utvecklat av RCC (regionala cancercentrum) https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/hudlymfom/vardprogram/ Vårdprogrammet innehåller uppdaterad information om bland annat utredning, behandling och prognos. I vårdprogrammet finns det även patientinformation. Sedan maj 2020 finns det även en nystartad nationell multidisciplinär konferens (nMDK) för hudlymfom en gång per månad. nMDK är öppen för alla remitterande kliniker i Sverige. Vid nMDK deltar specialister inom dermatologi, onkologi och patologi. Alla patienter med hudlymfom behöver inte diskuteras på nMDK, men patienter med diagnostiska oklarheter där möjligt hudlymfom föreligger eller patienter med avancerad sjukdom, recidiv eller refraktär sjukdom kan diskuteras för utredning och val av behandling. Information om hur man anmäler en patient till nMDK finns i vårdprogram hudlymfom kapitel 10. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/hudlymfom/vardprogram/multidisciplinar-konferens/

Kontaktpersoner:

  • Emma Belfrage. Hudmottagning Lund, Skånes universitetssjukhus, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Hanna Brauner, Hudmottagning Karolinska universitetssjukhuset, ME gastro hud reuma Karolinska universitetssjukhuset, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Annica Inerot, Hudmottagning SU/Sahlgrenska,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Amra Osmancevic, Hudmottagning SU/Sahlgrenska, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Katarzyna Prystupa Chalkidis, Hudmottagning Skövde, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Hanna Velin, Hudmottagning Akademiska sjukhuset, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Karolina Wojewoda, Hudmottagning SU/Sahlgrenska, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se