SSDV-logga
  • Start
  • Privatpraktiserande Dermatologers Förening
  • Om PDF

Om PDF

Privatpraktiserande Dermatologers Förening (PDF) har idag cirka 120 medlemmar, av vilka omkring 90 är heltidsverksamma privatpraktiserande dermatologer. Av tradition har en av posterna i SSDV´s (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi) styrelse innehafts av en representant ifrån de privatpraktiserande läkarna.

PDF agerar som de privata hudläkarnas "fackförening" och formulerar hudläkarnas yrkanden i taxeförhandlingarna mellan Landstingsförbundet och Praktikkonsult AB (som verkar på Läkarförbundets uppdrag).

Föreningen bildades 1974 när privatläkarkåren stod inför en större reform - införandet av en ny läkarvårdstaxa 1975. PDF fick kämpa hårt i förhandlingarna för att få sina önskemål tillgodosedda. I början av 1990-talet framstod sedan den gamla taxan som föråldrad och 1992 tillsatte regeringen den s.k Specialisttaxeutredningen. Återigen utförde PDF´s styrelse ett gediget arbete för att påverka utformningen av den nya taxan som så småningom kom att införas i juli 1994.

Nu stundar nya utmaningar för styrelsen med helt olika förutsättningar för landets privatpraktiserande dermatologer. En del kollegor arbetar på nationella taxan och där hjälper PDF till vid förhandlingarna. Andra kollegor arbetar på vårdavtal och i allt fler landsting går man över till ”fritt vårdval”. Detta har medfört stora konsekvenser för vår specialitet och specialitetens patienter. Många specialister har lockats till de landsting som infört systemet (fr.a. Stockholmregionen och Skåne). Det har medfört en utarmning på specialister i övriga landet, med kris på flera mindre orter. Ersättningssystemets uppbyggnad gör det också svårt att ta hand om de svårt medicinskt sjuka patienterna, där varje besök ofta medför en ekonomisk förlust för verksamheten. En intressegrupp inom PDF har därför bildats i Stockholm för att driva vårdvalsfrågor gentemot landstinget.

En motion lades också fram av Lena Holm, sekreterare i PDF, vid SSDV:s årsmöte 2017 för att bilda en intressegrupp inom SSDV för Vårdvalsfrågor. Motionen antogs, men gruppen har ännu inte kommit igång med sitt arbete.


En annan mycket viktig uppgift för PDF är vidareutbildning av såväl privatpraktiserande hudläkare som deras mottagningspersonal. På PDF´s årsmöten är personalen speciellt välkommen och har delvis ett eget program. De flesta föreläsarna kommer från svenska universitet, men även internationella föreläsare inbjuds. Föreläsningarna fokuserar ofta på praktisk dermatologi, ibland i seminarieform för att främja det kollegiala samarbetet.

Intressegruppen för Estetisk Dermatologi, är en undergrupp till SSDV, som startade för fyra år sedan och har över 100 medlemmar. Gruppen har till uppgift att sprida kunskap om estetiska behandlingsmetoder bland kollegorna och vara ett bollplank gentemot regeringen avseende en lagstiftning kring estetiska behandlingsmetoder. Många av behandlingarna erbjuds i första hand i den privata sektorn och presenteras på årsmötena.

Kvalitetssäkringsarbete med den egna hemsidan samt ett telemedicinprojekt är andra viktiga arbetsuppgifter för föreningen. Föreningen stödjer även internationellt samarbete genom Internationella stiftelsen som bildades 1994. Den ger stöd till Dermatovenerologi i östra Europa och tredje världen, bekostar auskultation av kollegor vid olika mottagningar i Sverige, deltagande i konferenser, huvudsakligen i Sverige, utrustning, litteratur och stöd till projekt.

PDF är en livaktig organisation med syftet att både verka för medlemmarnas vidareutbildning och att tillvarata deras ekonomiska och fackliga intressen.

Medlemskap kostar 500 SEK/år. Ansökan om medlemskap mailas till vår kassör Björn Sonesson mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen att besöka PDF

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se