Logotyp SSAMD 2016

Testning vid utredning av fotoallergi och fotokontaktallergi

Testteknik och testserier har tagits fram i samarbete med Berit Berne, Hudkliniken, Akademiska Sjukhuset och Anne-Marie Ros, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Observera att standardepikutantest bör vara utförd före fototester.

  1. Standardljustest i anslutning till fotoepikutantest
  2. Fotoepikutantest (tidigast 6 veckor efter standardepikutantest).
    Obelyst ljusskyddad testpanel samt belyst testpanel med fotosensibiliserande ämnen. Testa gärna obelyst panel med växtextrakt*.
    *Rekommendation tillväxtextraktpanelens sammansättning är ej fastställd.

Testutförande av standardljustest
Dag 0: Tröskeldoser belyses för UVA och UVB (upp till 20 J/cm2): IPD avläses. Notera avvikande reaktioner, t.ex. ljusurticaria.
Dag 1: Avläsning av tröskeldoser.

Testutförande av fotoepikutantest.
Dag 0 (måndag):
Standardljustest utföres
Testpaneler sättes på ryggen.

Dag 1 (tisdag):
Standardljustest avläses.
Testremsor avseende fotoepikutantest borttages.
Belysning av ena panelen med 5 J/cm2 UVA. (Dosjustering vid låg UVA-tröskel.) Den andra testpanelen täckes väl under belysningen.
Växtpanelen borttages ej.
Ev. görs högdosprovokation med UVA och UVB.

Dag 2 (onsdag):
Växtpanelen borttages.
Avläsning av fotoepikutantest och eventuella provokationer.

Dag 4 (fredag):
Avläsning av fotoepikutantest, växtpanel och ev. provokationer.

Anmärkning:
Föreligger anamnes som ger misstanke på fotokontaktallergi för parfymämnen, antibakteriella substanser, utvärtes läkemedel eller pesticider bör fotopatchtestserien kompletteras med aktuellt ämne t.ex. 6-metylkumarin, klorhexidin, naproxen, ibuprofen, diklofenak eller olaquinox (svinantibiotikum)

Testbedömning av fotoepikutantest densamma som för epikutantest.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se