SSDV-logga
  • Start
  • Intressegruppen för Bensår

Intressegruppen för Bensår

Intressegruppen för Bensår initierades för många år sedan av dermatolog Carita Hansson. Bensårsgruppen var länge vilande men återuppstod 2016 då ämnet fortfarande är högaktuellt. Intressegruppen är informell utan stadgar, ordförande, sekreterare eller egen ekonomi. Gruppen har haft egen aktivitet på SSDVs vårmöten 2016, 2017 och 2018.

Intressegruppen för Bensår arbetar för att ta fram och implementera nationella behandlingsrekommendationer för svårläkta bensår och verka för tidig och utökad diagnossättning i samverkan mellan olika medicinska specialiteter som bl.a. dermatologi, kärlkirurgi, infektion och primärvård. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är under utveckling och implementering efter en överenskommelse mellan staten och SKR (Regioner i Samverkan). Svårläkta sår kommer att ingå i flertalet nationella vårdförlopp, bl a Kritiskt benischemi där de arteriellt betingade såren ingår, men även i Varicer och venösa bensårDiabetes med hög risk för fotsår och Svårläkta sår. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården, något som länge har eftersträvats. Vårdförloppen är breda, med förankring i kommun och primärvård i samverkan med specialistsjukvården, dessutom ska patienternas delaktighet genomgående belysas. Intressegruppen för Bensår har representanter i flertalet av de ovan nämnda nationella vårdförloppen.

Intressegruppen för bensår i SSDV verkar för att öka och sprida kunskapen kring svårläkta sår genom att utgå från aktuella forskningsresultat och från RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår. Nya e-hälsolösningar, t ex digitala beslutsstöd för multidisciplinärt samarbete och STRAMAS digitala sårutbildningskoncept bevakas och utvärderas av representanter i intressegruppen för Bensår.

Ta kontakt med oss om du är intresserad av att delta:

Alexandra Forssgren, överläkare, dermatolog, processchef, Hudkliniken och Sårcentrum Skaraborgs sjukhus Skövde, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare Sårcentrum Blekinge, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Åsa Boström, docent, dermatolog, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rut Öien, docent, allmänläkare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lill-Marie Persson, dermatolog, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2022-08-19

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se