SSDV-logga
  • Start
  • Intressegruppen för Bensår

Intressegruppen för Bensår

Intressegruppen för Bensår initierades för många år sedan av dermatolog Carita Hansson. Bensårsgruppen var länge vilande men återuppstod 2016 då ämnet fortfarande är högaktuellt. Intressegruppen är informell utan stadgar, ordförande, sekreterare eller egen ekonomi. Gruppen har haft egen aktivitet på SSDVs vårmöten 2016, 2017 och 2018.

Bensårsgruppen arbetar för att ta fram och implementera nationella behandlings-rekommendationer för svårläkta bensår och verka för tidig och utökad diagnossättning i samverkan mellan olika medicinska specialiteter som bl.a. dermatologi, kärlkirurgi, infektion och primärvård. Gruppen verkar för att öka och sprida kunskapen kring svårläkta sår genom att utgå från aktuella forskningsresultat och från RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår.

Ta kontakt med oss om du är intresserad av att delta:

Alexandra Forssgren, överläkare, dermatolog, processchef, Hudkliniken och Sårcentrum Skaraborgs sjukhus Skövde Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare Sårcentrum Blekinge, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Åsa Boström, docent, dermatolog, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rut Öien, docent, allmänläkare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lill-Marie Persson, dermatolog, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Desiree Wiegleb Edström, docent, överläkare, Patientområde Reuma/HUD/gastro, Karolinska Sjukhuset, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2018-05-31

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se