SDKO

 • Start
 • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
 • Medlemskap

Information om medlemskap i SDKO

För att bli medlem i Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) är enda kravet att man även är medlem i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV). Tilläggsavgiften för medlemskap i SDKO är 100 kr per år. Denna betalas samtidigt som medlemskapet i SSDV görs. Ansök om nytt medlemskap i SSDV  här. Om innevarande års medlemsavgift till SSDV är betald och medlemskap till SDKO vill ansökas om i efterhand skall inbetalning av 100 kr göras till plusgiro 719244-6 eller via Swish 123 275 27 15. Vid denna betalning MÅSTE ditt medlemsnummer i SSDV samt "SDKO" anges.

Som medlem i SDKO:

 • Har du möjlighet att ansöka om SDKO:s utbildningsstipendier.
 • Har du möjlighet att delta i kurser och andra aktiviteter som anordnas av SDKO.
 • Får du kontinuerlig information om kommande kurser, kongresser och nyheter som rör tumördiagnostik, dermatologisk kirurgi och laserbehandling.
 • Stödjer du författande och uppdatering av riktlinjer för handläggning av hudtumörer samt laserbehandling.

SDKO är en ideell förening som har som ändamål att:

 • Främja och stimulera intresset för dermatologisk kirurgi och onkologi samt relaterade områden såsom dermatologisk laserverksamhet.
 • Sprida kunskap och bidra till ökad kompetens inom specialiteten genom teoretiska och praktiska kurser, utbildningsdagar, auskultationer och publikationer.
 • Sprida kunskap från ämnesområdet till allmänheten.
 • Aktivt stödja forskning och utveckling av dermatologisk kirurgi och onkolologi samt dermatologisk laserverksamhet.
 • Verka för standard/konsensus avseende behandlings‐ och utredningsprinciper av patienter med olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier.

SDKO har även som uppgift att avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till SDKO från SSDV eller andra medicinska sällskap/organisationer såsom Läkarförbundet, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet. 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se