SSDV-logga
  • Start
  • Svenska Kontaktdermatitgruppen, SKDG

Svenska Kontaktdermatitgruppen, SKDG

Arbetet inom gruppen gäller kontaktdermatiter och andra yrkes- och miljörelaterade hudsjukdomar. Det sker genom forskning och utvecklingsarbete samt genom att gruppen lämnar synpunkter på förslag från myndigheter och andra organisationer.

SKDG är den svenska motsvarigheten till European Environmental and Contact Dermatitis Research Group (EECDRG). Gruppen bildades 1996 och leds av ordförande och sekreterare.

Medlemskap erhålls genom val efter rekommendation från medlemmar i gruppen. Gruppen består av ca 12 medlemmar, förutom emeriti. Två av medlemmarna väljs för två år av Svenska Sällskapet för Arbets- och Miljödermatologi, SSAMD.

Gruppens sammansättning bör svara emot att där finns gedigen kompetens inom kliniskt arbete, allergologi, epidemiologi, kemi och immunologi.

Gruppen ska vara behjälplig vid dermatologiska möten och utbildningar arrangerade av SSAMD eller enskilda kliniker.

SKDG uppdaterar och tillhandahåller på sin hemsida en lista över alla svenska avhandlingar inom områdena kontaktdermatit och kontaktallergi

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se