Logotyp SSAMD 2016

Dentalserie personal

Denna testserie avser personal inom tandvården och sätts som ett tillägg till Svensk basserie.

Vehikel vaselin om ej annat anges.

Nr

Testämne

 

Konc %

Förklaring

1

Metylmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

2

Trietylenglykoldimetakrylat

 

 2.0

Dimetakrylat

3

Etylenglykoldimetakrylat

 

 2.0

Dimetakrylat

4

BIS-GMA

 

 2.0

Akrylatoligomer

5

2-Hydroxyetylmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

6

Tetrahydrofurfurylmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

7.

1,4-Butandiolmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

8.

Kvicksilver

 

 0.5

I amalgam

9.

Eugenol

 

 2.0

I sårpackning och avtryck

10.

Glutaraldehyd

 

 0.2

Desinfektion för instrument

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se