SSDV-logga
  • Start
  • Sektionen för Venereologi
  • Guidelines/kompendier

Guidelines

STI

2017-11-17

Förord

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) gav hösten 2007 sektionen för venereologi i uppdrag att utarbeta rekommendationer för behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI). Arbetsgruppen bestående av venereologer med specialintresse för och goda kunskaper om respektive infektion har åter uppdaterat riktlinjerna. En 4e uppdaterad version är nu klar (september 2017). Rekommendationerna är i första hand utarbetade för STI-mottagningar. Spridning och ev. anpassning av materialet till övriga mottagningar görs av ansvarig venereolog i respektive region. Det är viktigt att höja medvetenheten om STI och bidra till att omhändertagandet av patienter med misstänkt eller säkerställd STI får hög och jämn kvalitet. Vi börjar också se en skrämmande antibiotikaresistens, gonorré och mycoplasma genitalium är numera ofta svårbehandlade infektioner. Vi vill därför betona vikten av att ha en specifik diagnos vid behandling för att undvika onödig antibiotika-användning. Andra användbara länkar är amerikanska (CDC) www.cdc.gov/std/treatment samt de europeiska riktlinjerna, www.iusti.org/regions/Europe/euroguidelines.htm. I enstaka fall skiljer sig dock de svenska riktlinjerna från dessa.

För venereologsektionen/SSDV
Stockholm november 2017
Arne Wikström, ordf Sekt. för venereologi                Katarina Lundqvist, ordf SSDV

Arbetsgruppens ansvarsområden och medlemmar

Gonorré: Tomas Richtnér, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.ll.se

Klamydia, LGV, Ospecifik uretrit, cervicit: Lars Falk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mycoplasma genitalium: Eva Berg-Björnelius, eDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syfilis, ulcus molle: Petra Tunbäck, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Genital herpes: Veronica Widén-Karlsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Genital papillomvirus infektion: Arne Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Trichomoniasis: Elisabet Nylander, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Guidelines

Se länk under Riktlinjer och nationella vårdprogram - Venereologi - Riktlinjer

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se