SSDV-logga
  • Start
  • Stipendier
  • SPIRA stipendium

SPIRA stipendium

Tidigare pristagare

ANSÖK OM SPIRA-STIPENDIET 2024!

STIPENDIUM FÖR VÅRDUTVECKLANDE INSATSER FÖR PERSONER MED PSORIASIS, HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) ELLER ATOPISK DERMATIT

Psoriasis, hidradenitis suppurativa (HS) och atopiskt atopisk dermatit är komplexa immunologiska sjukdomar med betydande samsjuklighet och stor påverkan på patientens livskvalitet. Det ställs inte bara krav på vården gällande omhändertagandet av dessa patienter utan det finns också ett stort behov av kunskap hos den som lever med de olika sjukdomarna.

För tionde året har SSDV glädjen att dela ut SPIRA-stipendiet för vårdutvecklande insatser inom psoriasis, HS eller atopiskt atopisk dermatit. Syftet med stipendiet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med med dessa sjukdomar. Genom att stimulera till nya idéer vill vi uppmärksamma och uppmuntra vårdpersonal att hitta nya sätt att utveckla omhändertagandet av dessa grupper.

Eftersom projekt som belönas syftar till att skapa ett förbättrat omhändertagande av patienten kommer företrädare för olika delar av vården, bl.a. Psoriasisförbundet, HS-föreningen, sköterska, läkare och specialistförening, att delta i arbetet med att utse vinnande stipendiater.

Vem kan söka?

Sökande kan vara specialistläkare eller ST-läkare med medlemskrav i SSDV. Sjuksköterska kan vara medsökande utan medlemskrav i SSDV. 

Projektet kan handla om utvärdering av behandling, uppföljning av behandlingsmål, om att främja patientutbildning, kommunikation och följsamhet till behandling/vårdplan eller om utveckling av verktyg för screening av samsjuklighet inom psoriasis, HS eller atopiskt atopisk dermatit.

Stipendiaterna utses av en kommitté under ledning av SSDV och stipendiet finansieras av en donation från AbbVie Scandinavia. Den totala stipendiesumman på 150 000 kronor kommer att fördelas mellan 1 till 3 stipendiater enligt kommitténs bedömning. Stipendiet delas ut vid SSDVs vårmöte i Örebro i maj 2024. 

Stipendiaterna presenterar resultat från projekten i SSDVs tidskrift Dermatologi & Venereologi.

Så här ansöker du

Senaste ansökningsdag är den 31 januari 2024. 

Stipendiaterna presenteras vid SSDVs vårmöte i Örebro i maj 2024. 

Maila din ansökan till SSDVs kansli: Agneta Andersson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ansökan ska innehålla

• Namn 
• Klinik 
• Kontaktuppgifter för stipendiat och klinikekonom 
• Projektplan (max 2 A4)

a: Kort bakgrundsbeskrivning 
b: Syfte 
c: Mål 
d: Metod 
e: Tidsplan/kostnadsberäkning 

• CV

För mer information om stipendiet kontakta: 

Lena Lundeberg, vice ordförande SSDV Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2024

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se