SSDV-logga
  • Start
  • Utbildning
  • SSDVs utbildningsgrupp

SSDV:s utbildningsgrupp – Uppdragsbeskrivning

Utbildningsgruppen skall på uppdrag av SSDV:s styrelse bevaka och främja dermato-venereologisk specialistutbildning, med fokus på ST-läkarnas möjlighet till delmålsuppfyllelse enligt den nya målbeskrivningen genom att verka för ett adekvat täckande, nationellt kursutbud samt SPUR-inspekterade utbildningsplatser.

Arbetsgruppens verksamhet innebär att
• vara en kanal mellan specialistföreningen och blivande specialister
• regelbundet ser över målbeskrivningen och checklistor
• bevaka ST-kurser, utbud och tillgång på kursplatser
• bevaka utbildningsfrågor inom specialiteten
• lämna ut samt analysera ST-enkät
• hålla sig orienterad inom SPUR

Maria Haraldsson, Skövde (sammankallande)
Eva  Backman, Göteborg
Karin Berggård, Lund
Teo Helkkula, Lund (ST-representant)
Lina Ivert, Stockholm
Sandra Jerkovic Gulin, Jönköping
Maja af Klinteberg, Umeå
Malin Krantz, Helsingborg
Olle Larkö, Göteborg
Martyna Stachurska, Östersund
Mahsa Tayefi, Stockholm
Andrea Wahlberg, Sundsvall

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se