SSDV-logga
  • Start
  • Utbildning
  • SSDVs utbildningsgrupp

SSDV:s utbildningsgrupp – Uppdragsbeskrivning

Utbildningsgruppen skall på uppdrag av SSDV:s styrelse bevaka och främja dermato-venereologisk specialistutbildning, med fokus på ST-läkarnas möjlighet till delmålsuppfyllelse enligt den nya målbeskrivningen genom att verka för ett adekvat täckande, nationellt kursutbud samt SPUR-inspekterade utbildningsplatser.

Arbetsgruppens verksamhet innebär att
• vara en kanal mellan specialistföreningen och blivande specialister
• regelbundet ser över målbeskrivningen och checklistor
• bevaka ST-kurser, utbud och tillgång på kursplatser
• bevaka utbildningsfrågor inom specialiteten
• lämna ut samt analysera ST-enkät
• hålla sig orienterad inom SPUR

Maria Haraldsson, Skövde (sammankallande)
Eva Johansson Backman, Göteborg
Karin Berggård, Lund
Tanja Gavric, Halmstad (ST-representant)
Lina Ivert, Stockholm
Malin Krantz, Helsingborg
Olle Larkö, Göteborg
Mahsa Tayefi, Stockholm
Andrea Wahlberg, Sundsvall
Maja af Klinteberg, Umeå

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se