Logotyp SSAMD 2016

Epikutantestning för utredning av kontaktallergi

Epikutantestning används för att påvisa eller utesluta allergiskt kontakteksem, samt att påvisa vilket eller vilka allergen som förorsakar allergi.

Riktlinjer för epikutantestning återfinner du i länken nedan.

Epikutantest riktlinjer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se