SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Styrelse SDKO

Styrelse SDKO

 

SDKO:s styrelse 

 Chris

Ordförande
Chris Anderson (Linköping)

 

Vice ordförande
Kari Nielsen (Helsingborg)


AsaIngvarLiten

Kassör
Åsa Ingvar (Lund)

Sekreterare
Ingela Ahnlide (Landskrona) 

 
Klas Agerberg

Pressekreterare
Klas Agerberg (Uppsala)

 MagdalenaClaesonNy

Ledamot
Magdalena Claeson (Göteborg)

 
 EvaJohanssonBackman

Ledamot
Eva Johansson Backman (Göteborg)

 Ada Girnita

Ledamot
Ada Girnita (Stockholm) 


KatarinaOdlindweb

Ledamot
Katarina Odlind (Falun)

 

 

Revisorer

Daniel Brännström (Helsingborg)
Christian Steczkó Nilsson (Örebro)
Revisorssuppleanter
Margareta Frohm-Nilsson (Stockholm)
Maria Palmetun Ekbäck (Örebro)

Valberedning

John Paoli (Göteborg; sammankallande)
Mårten Walhammar (Göteborg)
Ellinor Leijonhufvud (Uppsala)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se