Logotyp SSAMD 2016

Svensk basserie 2022

 

Årligen beslutar Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) om sammansättningen av den Svenska basserien. Eventuella ändringar i Svenska basserien föreslås av Arbetsgruppens för epikutantestning på basen av evidensbaserade studier utförda av Svenska Kontaktdermatititgruppen. 

Inga  ämnesändringar av Svensk basserie 2022.
Men Chemotechnique ändrar vehikel av diazolidinyl urea från vatten till petrolatum.

 

Vehikel vaselin om ej annat anges. Beredningar testade i vatten är markerade med *.

 

Nr

Testämne

Konc %

Testreaktion I

Testreaktion II

Bedömning

Relevans

1

Kaliumbikromat

 0.5

       

2

p-Fenylendiamin bas

 1.0

       

3

Tiuram-mix

 1.0

       

4

Neomycinsulfat

20.0

       

5

Kobolt(II)klorid hexahydrat

 1.0

       

6

Quaternium 15

 1.0

       

7.

Nickel(II)sulfat hexahydrat

 5.0

       

8.

Kinolinmix

 6.0

       

9.

Kolofonium

20.0

       

10.

Parabenmix

16.0

       

11.

PPDA-mix (svartgummimix)

 0.6

       

12.

Sesquiterpenlaktonmix

 0.1

       

13.

Merkaptomix

 3.5

       

14.

Epoxiharts

 1.0

       

15.

Perubalsam (Myroxylon Pereirae)

25.0

       

16.

p-tert-Butylfenol formaldehydharts

 1.0

       

17.

Parfymmix II

14.0

       

18.

Formaldehyd

 2.0*

       

19.

Parfymmix I

 8.0

       

20.

Fenol-formaldehyd-harts (PFR-2)

 1.0

       

21.

Diazolidinylurea (Germall II)

 2.0

       

22.

Cl-Me-isotiazolinon + 
Me-isothiazolinon(Kathon CG)

0.215*

       

23.

Amerchol L 101 (Lanolin)

50.0

       

24.

Kainmix

10.0

       

25.

Lavsyramix

 0.03

       

26.

Tixocortol pivalat

 0.1

       

27.

Textilfärgmix

 6.6

       

28.

Budesonid

0.01

       

29.

Metyldibromoglutaronitril

 0.5

       

 

 

 

       

*testas i aqua 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se