Logotyp SSAMD 2016

Svensk basserie 2019

Eventuella ändringar i Svenska basserien föreslås av Arbetsgruppens för epikutantestning på basen av evidensbaserade studier utförda av Svenska Kontaktdermatititgruppen i samband med det möte som hålls vid Svenska Sällskapet för Arbets- och miljödermatologis workshop varje höst. Mötesdeltagarna fattar beslut om föreslagna ändringar skall genomföras.

Svensk basserie för år 2020 ändras ej. Tre planerade ändringar skjuts fram till år 2021.

Vehikel vaselin om ej annat anges. Beredningar testade i vatten är markerade med *.

 

Nr

Testämne

Konc %

Testreaktion I

Testreaktion II

Bedömning

Relevans

1

Kaliumbikromat

 0.5

       

2

p-Fenylendiamin bas

 1.0

       

3

Tiuram-mix

 1.0

       

4

Neomycinsulfat

20.0

       

5

Kobolt(II)klorid hexahydrat

 0.5

       

6

Quaternium 15

 1.0

       

7.

Nickel(II)sulfat hexahydrat

 5.0

       

8.

Kinolinmix

 6.0

       

9.

Kolofonium

20.0

       

10.

Parabenmix

16.0

       

11.

PPDA-mix (svartgummimix)

 0.6

       

12.

Sesquiterpenlaktonmix

 0.1

       

13.

Merkaptomix

 2.0

       

14.

Epoxiharts

 1.0

       

15.

Perubalsam (Myroxylon Pereirae)

25.0

       

16.

p-tert-Butylfenol formaldehydharts

 1.0

       

17.

Parfymmix II

14.0

       

18.

Formaldehyd

 2.0*

       

19.

Parfymmix I

 8.0

       

20.

Fenol-formaldehyd-harts (PFR-2)

 1.0

       

21.

Diazolidinylurea (Germall II)

 2.0*

       

22.

Cl-Me-isotiazolinon (Kathon CG)

0.02*

       

23.

Amerchol L 101 (Lanolin)

50.0

       

24.

Kainmix

10.0

       

25.

Lavsyramix

 0.03

       

26.

Tixocortol pivalat

 0.1

       

27.

Textilfärgmix

 6.6

       

28.

Budesonid

0.01

       

29.

Metyldibromoglutaronitril

 0.5

       

30.

Metylisotiazolinon

 0.2*

       

*testas i aqua 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se