SSDV-logga

Generella riktlinjer för Vårmötet

SSDV:s Vårmöten i framtiden:

Generella riktlinjer

 • President för mötet skall vara specialist i dermatovenereologi samt medlem i SSDV.
 • Presidenten är välkommen som adjungerad till SSDV:s styrelsemöten under året innan mötet.
 • Avstämning av program och värdkliniken/SSDV sker regelbundet.
 • Samtliga avtal med industrin undertecknas av Agneta Andersson som fått detta uppdrag på delegation.
 • Referat från mötet med text och bilder publiceras i D&V. Ev finns journalist tillgänglig från D&V.

Deltagaravgifter. Ekonomiska åtaganden.

 • SSDV rekommenderar att de som är ST-läkare vid anmälningstillfället betalar 25% lägre deltagaravgift jämfört med specialister och pensionärer betalar 50% jämfört med specialister.
 • Icke-SSDV medlemmar betalar 1000 kr högre deltagarsavgift.
 • Differentiering mellan tidig och sen anmälan kan göras.
 • Samma avgift oavsett 1 eller flera dagars vistelse.
 • SSDV:s styrelsemedlemmar betalar ingen deltagaravgift.
 • Föreläsare och moderatorer som är verksamma inom hudsjukvården får en gåva av arrangören. Föreläsare (inkl avhandlingsreferat) betalar ingen deltagaravgift men får bekosta resa och ev övernattning.
 • Föreläsare som inte är verksamma inom hudsjukvården får ett arvode av arrangören (Förslag: 2-3000 kr/15’).
 • Utländska föreläsare får särskilt arvode.
 • SSDV täcker inte upp ev ekonomisk förlust vid vårmötets arrangemang. Arrangören behåller ev ekonomisk vinst

Program (Tisdag-fredag)

Tisdag

 • Studiebesök - SKDG och SSAMD
 • SSDV:s styrelsemöte 15-18
 • Ev styrelsemöten för sektioner inom SSDV
 • Ev buffé för tidigt anlända

Onsdag

 • Mötet öppnas, värdkliniken hälsar välkommen
 • Program från sektioner/intressegrupper (minikurser `90 minuter)
 • Ev styrelsemöten för sektioner inom SSDV
 • ”Get together” middag

Torsdag

 • Avhandlingsreferat
 • Årsmötesförhandlingar 2,5 timmar före lunch
 • Stipendium och prisutdelning
 • Ev kort referat från föregående års stipendiater 5’(SPIRA, Novarits, Janssen-Cilag)
 • ST-pristagare, ev kort referat 5’
 • Vetenskapligt program
 • Bankett

Fredag

 • Vetenskapligt program
 • Ev fallpresentationer
 • Presentation av nästa års vårmöte
 • Avslutning
 • Lunch to go

Beslutat vid SSDV:s styrelsemöte 2022-11-08

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se