SSDV-logga
  • Start
  • Intressegruppen för Fortbildning

Intressegruppen för Fortbildning

Detta är en informell intressegrupp utan stadgar, ordförande, sekreterare eller egen ekonomi.

Beslut om att etablera en intressegrupp som bevakar fortbildningsfrågor för specialister togs vid SSDV:s årsmöte i maj 2017. En handfull medlemmar har sedan dess påbörjat arbetet i en liten skala. Tanken är att intressegruppen tillsammans med SSDV:s styrelse ska upprätta nationella rekommendationer för fortbildning inom dermatovenereologisk specialitet.

Det finns på sikt en önskan om att fortbildning skall regleras via ett CME-certifierat system. Ett alternativ kan vara att upprätta nationella rekommendationer om ett brett utbud av nationella och internationella kurser och konferenser som genomförs inom en specificerad tidplan. Certifikat kan därefter utfärdas av SSDV efter genomförd fortbildningsplan och namn kan publiceras på SSDV:s hemsida om så önskas.

Sverige är ett av få länder i Europa där fortbildning av specialister är helt oreglerad. Läkarförbundet mäter regelbundet hur mycket tid som avsätts för läkarnas kompetensutveckling. Här finns väldokumenterade uppgifter som tydligt visar att utrymme för fortbildning har minskat över tid. För några år sedan avslog den dåvarande regeringen förslaget om en övergripande myndighetsreglering för fortbildning av vårdpersonal.

För att garantera bästa vård och patientsäkerhet är kontinuerlig fortbildning och kvalitetssäkrad kompetens av specialister under hela den yrkesverksamma perioden helt avgörande. Det finns därför ett specialistspecifikt behov av översyn och rekommendationer för fortbildning.

Intressegruppen bör bestå av både offentliganställda och privatpraktiserande specialister samt representanter från akademin. Vi söker därför fler intresserade som kan tänka sig delta i arbetet.

Medlemmar hittills är:
Kirsten Küssner Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (sammankallande),
Marcus Schmitt-Egenolf Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sara Lattanzi Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Olle Larkö  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,
Katarina Lundqvist Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ada Girnita Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Uppdaterad 20201030

 

Strukturerad kontinuerlig fortbildning för Sveriges dermatovenereologer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se