SSDV-logga

SSDV:s styrelse maj 2018–maj 2019

Ada Girnita

Ordförande
Ada Girnita, Stockholm (till 2020)

  AmraOsmancevic

Vice ordförande
Amra Osmancevic, Göteborg (till 2020)

SusannaSandberg

Sekreterare
Susanna Sandberg, Karlstad (till 2020)

Johan DGsmall 

Skattmästare
Johan Dahlén Gyllencreutz, Skövde (till 2020)

Christian Steczko Nilsson liten

Redaktör, hemsidesansvarig
Christian Steczkó Nilsson, Örebro (till 2020)

 JosefinLysell

Utbildningsansvarig
Josefin Lysell, Stockholm (till 2020)

Desiree Wiegleb Edstrom liten

Utbildningsansvarig, suppleant
Desirée Wiegleb-Edström, Stockholm (till 2020)

MarieHelenSandstrom

Ledamot 1
MariHelen Sandström Falk, Göteborg (till 2020)

  LenaHolmbesk

Ledamot 1, suppleant
Lena Holm, Stockholm (till 2020)

Arne Wikstromm

Ledamot 2
Arne Wikström, Stockholm (till 2020)

Petra Tunback

Ledamot 2, suppleant
Petra Tunbäck. Göteborg (till 2020)

  MalinKrantz2

ST-representant
Malin Krantz, Lund (till 2020)

   KarolinaRosendahl

 ST-representant, suppleant
Karolina Rosendahl, Umeå (till 2020)

Ansvarig för SSDVs kansli

AgnetaAndersson

Agneta Andersson, Uppsala

Revisorer

Birgitta Stymne, Linköping
Åke Svensson, Malmö 

Revisorssuppleanter
Alberto Aulet, Umeå
Mikael Tarstedt   Karlskoga

Representant Svenska Läkaresällskapet

Ada Girnita, Stockholm
Suppleant
Amra Osmancevic, Göteborg

SSDV:s Representanter för Nationella taxan

Ragnar Jonell, Göteborg
Mårten Wallhammar, Göteborg

Valberedning

Virginia Zazo, Umeå (sammankallande)
Anna Bergström, Uppsala
Anna Josefson, Örebro
Karim Saleh, Lund

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se