SSDV-logga
  • Start

Karin Borgström

Inställning till antibiotikaköp på internet mot könssjukdomar bland besökare på STI-mottagningen i Falun

Bakgrund: Sedan några år tillbaka förekommer antibiotikaförsäljning, bland annat mot könssjukdomar, på internet. Kännedomen om frekvensen av dessa inköp är begränsad. Antibiotikaköp på internet kan leda till att rätt diagnos och behandling fördröjs och framför allt till en allt mer utbredd antibiotikaresistens. Inköp av antibiotika på internet mot könssjukdomar minskar även möjligheten till smittspårning. Syfte: Syftet med denna studie var dels att ta reda på hur vanligt det är att handla antibiotika på internet mot könssjukdomar, dels attityden till att göra det. Metod: Under ca 5,5 månaders tid delades en skriftlig enkät, med slutna respektive öppna frågor, ut till besökarna på STI-mottagningen på Falu lasarett. Resultat: 433 personer besvarade enkäten. 1,2 % av samtliga informanter hade inhandlat antibiotika på internet mot någon typ av könssjukdom. Ungefär en fjärdedel av dem som inte hade handlat antibiotika kunde tänka sig att göra det. Den vanligaste fördelen som angavs var att det var smidigt och enkelt att köpa antibiotika på internet. Den vanligaste nackdelen ansågs vara att det var osäkert. Konklusion: Studien visar att det förekommer en del okunskap om antibiotikaköp på internet och behandling av könssjukdomar. Det är viktigt att genom information till allmänheten öka kunskapen om dessa faktorer.

Handledare: Eva-Britta Råssjö, Kvinnokliniken, Falu Lasarett

KarinBorgstrom

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se