SSDV-logga
  • Start

Sammanställning ST-enkät 2015

Innehar ST-tjänst
44/45 (98%) - ST-tjänst
1/45 (2%) - Vik Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
17/45 (38%) - Universitetssjukhus
28/45 (62%) - Region/länssjukhus

Beräknad färdig
2016: 9 st
2017:9 st
2018: 8 st
2019: 10 st
2020: 6 st
2022: 2 st

Skriftligt ST-kontrakt:
35/45 (78%) - Ja
10/45 (22%) - Nej

Har personlig handledare:
43/45 (96%) - Ja
2/45 (4%) - Nej

Handledarträffar, frekvens:
10/45 (22%) - 1g/v
9/45 (20%) - varannan v
16/45 (36%) - 1g/mån 10/45 (22%) - 1-2g/termin

Finns tid avsatt för självstudier? 35/45 (78%) - Ja 10/45 (22%) - Nej

Har gått följande SK-kurser:
17/45 (38%) - Tumör
12/45 (27%) - Bensår
15/45 (33%) - Gränsområdesdermatologi
9/45 (20%) - Dermatopatologi
18/45 (40%) - Yrkesdermatologi
17/45 (38%) - STD
30/45 (67%) - Psoriasis
18/45 (40%) - Annan

Önskar gå följande kurser:
26/45 (58%) - Tumör
31/45 (69%) - Bensår
25/45 (56%) - Gränsområdesdermatologi
33/45 (73%) - Dermatopatologi
25/45 (56%) - Yrkesdermatologi
26/45 (58%) - STD
14/45 (31%) - Psoriasis
18/45 (40%) - Annan

Vem/vilka planeras översiktsplanen med:
44/45 (98%) - Jag själv
33/45 (73%) - Handledaren
20/45 (44%) - Studierektor
11/45 (24%) - Verksamhetschef
3/45 (7%) - Schemaläggare
3/45 (7%) - Annan (ange på nästa fråga)

Vem/vilka planerar periodplanen:
36/44 (82%) - Jag själv
24/44 (55%) - Handledaren
11/44 (25%) - Studierektor
11/44 (25%) - Verksamhetschef
14/44 (32%) - Schemaläggare
2/44 (5%) - Annan (ange på nästa fråga)

Forskarregistrerad:
5/45 (11%) - Ja
40/45 (89%) - Nej

Tillgång till handledare med forskarutbildning:
30/45 (67%) - Ja
15/45 (33%) - Nej

Inplanerad ledarskapsutbildning:
24/45 (53%) - Ja
21/45 (47%) - Nej

Planerad avsatt tid för projektarbete:
28/45 (62%) - Ja
17/45 (38%) - Nej

Planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård:
39/45 (87%) - Ja
6/45 (13%) - Nej

Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
23/45 (51%) - Ja
22/45 (49%) - Nej

Finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
37/45 (82%) - Ja
8/45 (18%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se