SSDV-logga
  • Start

Sammanställning ST-enkät 2016

Jag har: 
68/69 (99%) - ST-tjänst 
1/69 (1%) - Vik

Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus 
35/69 (51%) - Universitetssjukhus 
34/69 (49%) - Region/länssjukhus

Jag har skriftligt ST-kontrakt:
58/69 (84%) - Ja
11/69 (16%) - Nej

Jag har personlig handledare: 
69/69 (100%) - Ja 
0/69 (0%) - Nej

Handledarträffar, frekvens: 
12/69 (17%) - 1g/v 
20/69 (29%) - varannan v 
23/69 (33%) - 1g/mån 
14/69 (20%) - 1-2g/termin

Finns tid avsatt för självstudier? 
56/69 (81%) - Ja 
13/69 (19%) - Nej

Jag har gått följande SK-kurser: 
29/69 (42%) - Tumör 
16/69 (23%) - Bensår 
11/69 (16%) - Gränsområdesdermatologi 
13/69 (19%) - Dermatopatologi 
32/69 (46%) - Yrkesdermatologi 
33/69 (48%) - STD 
49/69 (71%) - Psoriasis 
21/69 (30%) - Annan 
3/69 (4%) - Ingen kurs

Jag önskar gå följande kurser: 
39/69 (57%) - Tumör 
53/69 (77%) - Bensår 
44/69 (64%) - Gränsområdesdermatologi 
52/69 (75%) - Dermatopatologi 
35/69 (51%) - Yrkesdermatologi 
37/69 (54%) - STD 
22/69 (32%) - Psoriasis 
22/69 (32%) - Annan

Vem/vilka planerar Din översiktsplan: 
64/69 (93%) - Du själv 
44/69 (64%) - Handledaren 
29/69 (42%) - Studierektor 
18/69 (26%) - Verksamhetschef 
6/69 (9%) - Schemaläggare 
2/69 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Vem/vilka planerar Din periodplan: 
60/67 (90%) - Du själv 
32/67 (48%) - Handledaren 
20/67 (30%) - Studierektor 
16/67 (24%) - Verksamhetschef 
10/67 (15%) - Schemaläggare 
3/67 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Jag är forskarregistrerad: 
11/69 (16%) - Ja 
58/69 (84%) - Nej

Finns tillgång till handledare med forskarutbildning: 
53/69 (77%) - Ja 
16/69 (23%) - Nej

Har Du inplanerad ledarskapsutbildning: 
43/69 (62%) - Ja 
26/69 (38%) - Nej

Finns planerad avsatt tid för projektarbete: 
41/69 (59%) - Ja 
28/69 (41%) - Nej

Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
54/69 (78%) - Ja 
15/69 (22%) - Nej

Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren: 
49/69 (71%) - Ja 
20/69 (29%) - Nej

Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dig att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen? 
61/69 (88%) - Ja 
8/69 (12%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se