SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Vägledning angående Covid-19, vaccination och immundämpande behandling

Vägledning angående Covid-19, vaccination och immundämpande behandling

 Under det nuvarande Covid-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med kroniskt inflammatoriska sjukdomar som tar immunsuppressiva läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och andra immundämpande läkemedel.

Efter granskning av internationella organisationer för kroniska inflammatoriska sjukdomar är slutsatsen att patienter som får immundämpande läkemedel mot hud- och reumatiska sjukdomar bedöms INTE vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Däremot bör man beakta att många patienter med en kronisk inflammatorisk sjukdom har en ökad samsjuklighet och kan därför tillhöra en riskgrupp av andra skäl (exempelvis hög ålder, samtidig hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck), se Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/.
Vid alla kontakter med 1177 och sjukvårdsinstanser bör patienten ange att de behandlas med immundämpande behandling.
Rädsla för att bli smittad ska inte medföra att patienter slutar med sin behandling. Det kan inte uteslutas att försämring i kronisk inflammatorisk sjukdom också medför sämre förmåga att bekämpa en Covid-19-infektion.
Om patienter med immundämpande mediciner inklusive biologisk behandling och samtidigt övre luftvägssymtom som ringer för frågor om sin behandling ska tillfrågas om i huvudsak tre saker: 1. Finns hosta? 2. Finns feber? 3. Finns andningspåverkan?
Om patienten har något av dessa symtom rekommenderas tillfälligt uppehåll med behandlingen. Patienten ska stanna hemma och kontakta 1177 för vidare rådgivning om eventuell provtagning. Om patienten inte har något av symtomen 1 – 3 och inte tillhör någon riskgrupp enligt ovan kan behandling fortsätta som vanligt. Om patienten använder kortison eller klorokinfosfat/hydroxyklorokin (Plaquenil®) bör denna behandling fortsätta om inte andra rekommendationer givits av behandlande läkare. Om patienten uppfyller kriterier för att ingå i riskgrupp enligt ovan görs en individuell bedömning.
Generellt gäller att patienter kan åter påbörja sin behandling efter 2 dagars symtomfrihet, d v s framför allt frånvaro av feber, ihållande hosta och andningspåverkan. I tveksamma fall rekommenderas bedömning av behandlande läkare.
Vaccinering mot covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/
De vacciner som är eller inom kort kommer att bli tillgängliga är inte levande vaccin. Immundämpande behandling mot exempelvis psoriasis utgör således inget hinder för vaccination mot covid-19. Patienter som behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon och Ruxience) kan vaccineras, helst med mRNA-vaccin. Det är fortfarande oklart om dessa patienter kan få skyddande svar efter vaccinering vilket kommer att kartläggas inom pågående studier.
SSDV:s styrelse Intressegruppen för psoriasis NPO/ Hud-och könssjukdomar

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se