SSDV-logga

Enkät om användning av isotretionin mot akne

Som del i mitt ST-förbättringsarbete gör vi nu en bredare inventering av användning av Isotretinoin mot akne. Länkad enkät tar fem minuter att besvara: https://www.surveymonkey.com/r/6RFGGB7

Tack för ditt bidrag!

Michelle Marjanoviã, ST- läkare
Verksamheten för Hud- och könssjukvård
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se