SSDV-logga

Platser för SSDV:s årsmöten

ÅRSMÖTEN - SSDV

1901-1947

S:tGöran

1948

 

1950

Lund

1951

Örebro

1952

Linköping

1955

Malmö

1957

Uppsala

1962

Göteborg

1963

Malmö

1968

Örebro

1969

 

1970

 

1971

 

1972

 

1973

 

1974

 

1975

Malmö

1976

 

1977

 

1978

 

1979

Borås

1980

 

1981

Kristianstad

1982

Södersjukhuset, Stockholm

1983

Falun

1984

Linköping

1985

Boden

1986

Örebro

1987

Skövde

1988

Helsingborg

1989

Karlstad

1990

Göteborg

1991

Västerås

1992

Malmö

1993

Sundsvall

1994

Karolinska,Stockholm

1995

Jönköping

1996

Uppsala

1997

Gävle

1998

Umeå

1999

Borås

2000

Lund

2001

Huddinge/KS–100 årsjubileum

2002

Eskilstuna

2003

Linköping

2004

Helsingborg

2005

Göteborg

2006

Falun

2007

Örebro

2008

Malmö

2009

Eskilstuna

2010

Södersjukhuset, Stockholm

2011

Växjö–SSDV&PDF

2012

Umeå

2013

Karlstad

2014

Göteborg

2015

Skövde

2016

Uppsala

2017

Jönköping

2018

Linköping

2019

Göteborg (tills. med NDA-kongressen

2020

Västerås

2021

Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se