SSDV-logga

Stiftelseurkund

Stiftelseurkund' för SSDV:s stiftelse för internationell dermato-venereologi

STIFTELSEFÖRORDNANDE

l §

Undertecknade förordnar härmed att följande i 2 § angiven egendom skall förvaltas som en självständig förmögenhet för att med denna och senare tillkommen egendom stödja forskningen kring och arbetet med dermato-venereologi- i östra Europa och i tredje världen.

2 §

Grundkapitalet utgörs av ETTUSEN (1.000) KRONOR.

Stiftelsen tillförs därutöver kapital genom donationer, insamling från allmänheten, sponsorer m m.

STIFTELSENS NAMN

3 §

Den av oss enligt 1 § grundade stiftelsen skall benämnas SSDV:s stiftelse för internationell dermato-venereologi.

FÖRVALTNING

4 §

Förvaltning av stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse. Styrelsen företräder stiftelsen.

Styrelsen har sitt säte i Borås.

5 §

Ann Broberg, Hans Carlberg, Gunnar Nyman och Hans Rorsman är stiftelsens första styrelse.

6 §

Ytterligare bestämmelser rörande stiftelsen lämnas i arbetsord-

ning, som fogas till denna stiftelseurkund som bilaga.

Stiftelsens styrelse får ändra, upphäva eller komplettera be­stämmelserna i arbetsordningen i den mån detta inte innebär att arbetsordningen därefter står i strid med bestämmelserna i denna stiftelseurkund.

TILLSYN

7 §

Stiftelsen skall inte stå under statlig eller annan offentlig tillsyn.

UPPLÖSNING

8 §

Om ej längre ändamålet går att uppfylla skall genom beslut av styrelsen stiftelsen upplösas. Återstående kapital skall därvid tillfalla The International Foundation for Dermatology.

Borås 27/9 1994

Ann Broberg   Stiftare             Hans Carlberg Stiftare

               

Gunnar Nyman Stiftare             Hans Rorsman  Stiftare

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se