SSDV-logga

Tidigare pristagare av DCH stipendium

2019
Alexandra Fisch, Malmö
Ellinor Lejonhufvud, Uppsala

2018
Ewa Young, Malmö
Hannah Ceder, Göteborg
Julia Fougelberg, Göteborg

2017
Philip Curman, Stockholm
Gunilla Elmér Lans, Uddevalla

2016
Karim Saleh, Lund
Klas Agerberg, Västerås

2015
Karolina Evenhamre, Örebro
Markus Danielsson, Göteborg

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se