SSDV-logga
  • Start
  • Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket, SveDEN
  • Dokument
  • Genomförda workshops

Genomförda workshops

1. Mars 1995

Epidemiology in the field of contact dermatitis
Svenska epidemiologiska studier om atopiskt eksem
Svenska epidemiologiska studier om handeksem

Thomas Diepgen
Åke Svensson
Birgitta Meding

2. 15-16 november 1996  A hand dermatosis questionnaire and its validation
Epidemiologiska aspekter vid ett psoriasisprojekt
Generella problem vid hypotesformuleringar och studiedesign
Dermatologiska exempel på användning av register i epidemiologisk forskning
 Päivikki Susitaival
Annica Inerot
Olav Axelsson
Berndt Lindelöf
 3. 23-24 oktober 1998 Vad är evidensbaserad sjukvård?
Vad är Cochrane Collaboration?
Att beställa och organisera sjukvård: Paneldiskussion
Kerstin Nilsson
Kerstin Nilsson
Gunilla Rainer
Lars-Åke Johansson
Chris Anderson
  Projektpresentationer:
1.Kock-Kallskänkeprojektet
2. Incidence of congenital nevocyti nevi, and the occurence of malignt melanoma
3. Handeksem och kontaktallergier i olika yrken. Exempel och funderingar kring metodik
4. Livskvalitet vid pso-metoddiskussion
5. Allergicentrum i Östergötland – ett intressant koncept för dermatologi

Torkel Fischer
Lena Eriksson
Peter Berg
Birgitta Meding
Berndt Stenberg
Chris Anderson
4. 19-20 november 1999 Att kritiskt läsa en klinisk/experimentell artikel
Meta-analys – en introduktion
Framtidsaspekter på klinisk forskning inom dermato- venereologi
Jan Gillqvist
Jan Carstensen
Inger Rosdahl
  Projektpresentationer:
1. Kock – Kallskänkeprojektet
2. Nickelprojektet i Örebro
3. Sick building och den kemiska miljön

Lena Lindeberg
Birgitta Stymne
Berndt Stenberg
 5. 26-27 januari 2001 Intervention
SveDEN under 5 år
Urban Janlert
Yvonne Brandberg
Birgitta Meding
  Projektpresentationer:
Diskussion med hjälp av
1. Behandling av svår psoriasis med metotrexat eller cyclosporin
2. On the inherited component of cancer
3. Kock – Kallskänkeprojektet
John Carstensen och
Gun Wingren
Ing-Marie Bergbrant
Berndt Lindelöf
Lena Lindeborg
 6. 25-26 oktober 2002  Hälsoekonomi
Att strukturera det hälsoekonomiska perspektivet i ett ställningstagande
Bearbetning av 3 scenario i smågrupp
- Tacrolimus för atopiskt eksem
- Remisstvång till dermatologer
- Screening för hudcancer

 Lars-Åke Levin
   Vilket aktivitetsunderlag får beställare och politiker?
- Vårddatalagret Östergötland
- Väntetidsuppföljning modell Östergötland

Michael Karlsson
Björn Hansson
  Projektpresentationer:
1. Lokalisation av skivepitelcancer hos organtransplanterade
med hjälp av en 3D dataprogram
2. Prognosis and prognostic factors in adult patients with
atopic dermatitis: a long term follow up questionnaire

Bernt Lindelöf

Mari Helen Sandström
 7. 12-13 mars 2004 Tvärvetenskaplig forskning
Att etablera tvärvetenskaplig forskning – erfarenheter från
Centrum för Allergiforskning, Stockholm
Tema Kommunikation i LiU, tvärvetenskap som fast arbetsfas

Bengt Björkstén
Lars-Christer Hydén
  Korta referat från grupparbete. Paneldiskussion kring tvärvetenskap med sikte på Dermatologiska tillämpningar Ingemar Lundström
Per Ask
Lars-Christer Hydén
  Projektpresentationer:
1. Allergikerns användning av komplementär och alternativ medicin samt viktiga faktorer i mötet med sjukvården
2. Etnicitet och självrapporterad hudsjuklighet
3. Folkhälsodata gällande allergi och annan överkänslighet i huden
Anna Kullberg
Florence Dalgard
Annika Utter och
Ann-Sofie Metsävainio
 8. 11-12 mars 2005  Intervention Urban Janlert
  Projektpresentationer:
1. Psoriasis skola
2. Bensårsprojekt
3. Epoxiallergiprojekt
4. Jobba frisk
Birgitta Stymne
Anette Lestadius
Ragnhild Ivarsson-Walther
Birgitta Meding
 9. 16-17 mars 2006 Dermatologiska utfallsmått - kliniken, laboratoriet, statistiken
PASI
SCORAD
Erfarenheter av utfallsmått från reumatolog
Problemställning . vad doktorn får höra
Utfallsmått och statistiken – hur ska vi se på detta?
Exempel på utfallsmått:
-Bioengineering
-Clinical Indicators

Ingela Flytström
Åke Svensson
Thomas Skogh
Berndt Stenberg
Lennart Nyström

Gert Nilsson
Chris Anderson
  Projektpresentationer:
1. Livskvalitet hos barn med psoriasis
2. Metotrexat eller Sandimmun?
3. Kunskaper hos ungdomar om klamydia
Agneta Gånemo
Ingela Flytström
Maria Öhrn
Helene Stiernborg
10. 22-23 mars 2007 Kan information från patienten öka vår kunskap?
Mötet med patienten – en fråga om kunskap och känslor
Tolkning av patientinformation – en uppgift för kvalitativ forskningsmetodik
Strimma – patient/läkare interaktion
Dag för dag – fallet astma
Att leva med bensår
Diskussion inklusive patientperspektivet
Lars Dahlgren
Björn Lundin
Olle Zetterström/
(Chris Anderson)
Britt Ebbeskog
Ingalill Björn
Örjan Carlén
Eva Munksvold
  Projektpresentationer:
1. Att leva med eksem
2. Intervju med SBS patienter

Cia Moberg
Berit Edvardsson
11. 19-20 mars 2009
Vadstena
Kan erfarenheter från processindustrin vara till nytta för oss?
Kemometri

Michael Sjöström
  Några matnyttiga tips från statistikern samt möjliga projekt
Interaktioner och missade data, hur gör man?

Hans Stenlund
  ”Speed dating”: Projektidéer
Projektpresentationer:
1. Validering av fråga om nickelallergi
2. PYTS (självskattning av handeksem)
3. Användning av EQ-5D för analys av HRQoL vid handeksem


Anna Josefson
Annica Carlsson
Cia Moberg
Magnus Alderling

12. 10-11 mars 2010
Vadstena
Riskbedömning
Aspekter på risk/benefit i sjukvården
Risker med solarier
Riskskattning

Michael Hoffman
Ulf Wester
Hans Stenlund
  ”Speed dating”: Projektidéer
Projektpresentationer:
1. SSRI och psoriasis
2. Solvanor och solskyddsbetende

 

Kristofer Thorslund
Magnus Falk

13. 10-11 mars 2011
Vadstena
Epigenetik
Epigenetiken – en översikt
”Innate” – kan det vara något?
Epigenetiska aspekter på metallexponering

Ola Winqvist
Chris Anderson
Karin Broberg
  ”Dermato-epidemiologi framöver”
Återkoppling från 2009: N=1 genom kemometri
Återkoppling från 2010: Förslag till instrument för
skattning av solvanor/solskyddsbeteende
SveDEN: Vad ska vi satsa på – hur ska vi göra det effektivt?


Chris Anderson
Magnus Falk

Idégruppen

  Projektpresentationer:
1. Data från Folkhälsoenkäter
2. Hyperhidros
Ingegärd Anveden Berglind
Magnus Alderling
Alexander Shayesteh
14. 22-23 mars 2012
Vadstena
Komorbiditet
När hud går på pumpen
Statistik vid analys av komorbiditet
SveDEN: Vad ska vi satsa på – hur ska vi göra det effektivt?

Urban Alehagen
Hans Stenlund
Grupparbete
  Projektpresentationer:
1. Klåda vid hjärtsvikt
2. Vattenexponering – i och utanför jobbet
3. Solvanor och naevi
4. Smittad med STD: Riskfyllda sexuella kontakter eller ej?
Olivia Niklasson
Magnus Alderling
Birgitta Meding
Maria Karlsson
Margaret Lindberg
15. 14-15 mars 2013
Vadstena
Epidemiology of non-melanoma skin cancer
The epidemiology of keratinocyte skin cancer
What are we here for? Survival – conditional and otherwise
Screening and skin cancer – outcomes

David Whiteman
Hans Stenlund
David Whiteman
  Health economics – what can we learn from the study of screening?
What is known about the health economics of screening?

Mattias Aronsson
  Projektpresentationer:
1. Documenting risk factors for skin cancer
2. Are psoriasis patients resistant to skin cancer?
3. Assessing behavioural and attitudinal change in sun habits
4. Epidemiological and histopathological studies of skin cancer in organ transplant recipients

Ines Köhler
Gunna Sigurdardottir
Magnus Falk
Britta Krynitz


Klicka på symbolen till höger om filen för att ladda ner dokument.

Attachments

Workshops20140112.pdf [103.63Kb]

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se