SSDV-logga

ST-enkät 2018

Fråga 1: Jag har: 
116/121 (96%) - ST-tjänst
6/121 (5%) – Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
5/121 (4%) – Ja
116/121 (96%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
18/121 (15%) – Ja
103/121 (85%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
53/121 (44%) – Universitetssjukhus
68/121 (56%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
109/121 (90%) – Ja
12/121 (10%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
121/121 (100%) – Ja
0/121 (0%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
23/121 (19%) - 1g/v
30/121 (25%) - varannan v
48/121 (40%) - 1g/mån
20/121 (17%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
100/121 (83%) – Ja
21/121 (17%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande SK-kurser:
37/121 (31%) – Tumör
36/121 (30%) – Bensår
21/121 (17%) – Gränsområdesdermatologi
29/121 (24%) – Dermatopatologi
41/121 (34%) – Yrkesdermatologi
60/121 (50%) – STD
74/121 (61%) – Psoriasis
27/121 (22%) – Annan
37/121 (31%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
85/121 (70%) – Tumör
84/121 (69%) – Bensår
87/121 (72%) – Gränsområdesdermatologi
93/121 (77%) – Dermatopatologi
81/121 (67%) – Yrkesdermatologi
63/121 (52%) – STD
48/121 (40%) – Psoriasis
44/121 (36%) – Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
113/121 (93%) - Du själv
88/121 (73%) – Handledaren
55/121 (45%) – Studierektor
31/121 (26%) – Verksamhetschef
10/121 (8%) – Schemaläggare
4/121 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
92/113 (81%) - Du själv
63/113 (56%) – Handledaren
34/113 (30%) – Studierektor
22/113 (19%) – Verksamhetschef
26/113 (23%) – Schemaläggare
4/113 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
15/121 (12%) – Ja
106/121 (88%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:
84/121 (69%) – Ja
37/121 (31%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
79/121 (65%) – Ja
42/121 (35%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
86/121 (71%) – Ja
35/121 (29%) - Nej

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
97/121 (80%) – Ja
24/121 (20%) - Nej

Fråga 28: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
94/121 (78%) – Ja
27/121 (22%) - Nej

Fråga 30: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
107/121 (88%) – Ja
14/121 (12%) - Nej

Fråga 33: Intresse av specialistexamen?
85/121 (70%) – Ja
36/121 (30%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se