SSDV-logga

ST-enkät 2021

Antal tillfrågade: 145 st; Antal svar: 102 st

 

Fråga 1: Jag har:

100/102 (98%) - ST-tjänst

2/102 (2%) - Vik

Fråga 3: Är du disputerad?

9/102 (9%) - Ja

86/102 (84%) - Nej

7/102 (7%) - Håller på med min avhandling men är ännu inte klar

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?

15/102 (15%) - Ja

87/102 (85%) - Nej

Fråga 7: Hur många år planerar du sammanlagt tjänstgöra på dermatovenereologisk enhet innan du ansöker om specialistbevis?

2/102 (2%) - 2,5 år

1/102 (1%) - 3 år

37/102 (36%) - 4 år

62/102 (61%) - Fler än 4 år

Fråga 10: I vilken regi drivs din klinik?

94/102 (92%) - Offentlig

8/102 (8%) - Privat

Fråga 11: Vilken typ av sjukhus/storlek på klinik jobbar du på

32/102 (31%) - Universitetssjukhus

60/102 (59%) - Region/länssjukhus

10/102 (10%) - Öppenvårdsmottagning utanför sjukhus

Fråga 12: Behöver du tjänstgöra på annan dermatovenereologisk enhet för att fullborda din ST?

58/102 (57%) - Ja

44/102 (43%) - Nej

Fråga 13: Om du svarade JA på föregående fråga, inom vilka områden tjänstgjorde du då?

13/57 (23%) - STI

8/57 (14%) - Laser

5/57 (9%) - Operation

30/57 (53%) - Hudavdelning

12/57 (21%) - Högspecialiserad hudsjukvård – mottagning

7/57 (12%) - Öppenvårdsmottagning

6/57 (11%) - Annat

Fråga 14: Servar din klinik andra sjukhusspecialiteter genom ex jour-/konsulverksamhet eller bedömning av inneliggande patienter inom annan specialitet?

85/102 (83%) - Ja

17/102 (17%) - Nej

Fråga 15: Om du svarade JA på föregående fråga, ingår ST-läkarna i denna tjänstgöring?

70/87 (80%) - Ja

17/87 (20%) - Nej

Fråga 17: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 

93/102 (91%) - Ja

9/102 (9%) - Nej

Fråga 18: Jag har personlig handledare:

101/102 (99%) - Ja

1/102 (1%) - Nej

Fråga 19: Handledarträffar, frekvens:

25/102 (25%) - 1g/v

28/102 (27%) - varannan v

41/102 (40%) - 1g/mån

8/102 (8%) - 1-2g/termin

Fråga 20: Finns tid avsatt för självstudier?

101/102 (99%) - Ja

1/102 (1%) - Nej

Fråga 23: Jag har gått följande ST-kurser:

50/102 (49%) - Tumör

51/102 (50%) - Bensår

21/102 (21%) - Gränsområdesdermatologi

30/102 (29%) - Dermatopatologi

57/102 (56%) - Yrkesdermatologi

68/102 (67%) - STD

74/102 (73%) - Psoriasis

22/102 (22%) - Pediatrisk dermatologi

4/102 (4%) - Global dermatologi

5/102 (5%) - Annan

13/102 (13%) - Ingen kurs

Fråga 24: Jag önskar gå följande kurser:  

52/102 (51%) - Tumör

50/102 (49%) - Bensår

61/102 (60%) - Gränsområdesdermatologi

70/102 (69%) - Dermatopatologi

44/102 (43%) - Yrkesdermatologi

35/102 (34%) - STD

28/102 (27%) - Psoriasis

77/102 (75%) - Pediatrisk dermatologi

70/102 (69%) - Global dermatologi

7/102 (7%) - Annan

Fråga 25: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:

94/102 (92%) - Du själv

63/102 (62%) - Handledaren

43/102 (42%) - Studierektor

18/102 (18%) - Verksamhetschef

6/102 (6%) - Schemaläggare

3/102 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 27: Jag är forskarregistrerad:

16/102 (16%) - Ja

86/102 (84%) - Nej

Fråga 28: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

68/102 (67%) - Ja

34/102 (33%) - Nej

Fråga 29: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:

56/102 (55%) - Ja

46/102 (45%) - Nej

Fråga 30: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:

70/102 (69%) - Ja

32/102 (31%) - Nej

Fråga 32: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 

72/102 (71%) - Ja

30/102 (29%) - Nej

Fråga 34: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren?
83/102 (81%) - Ja

19/102 (19%) - Nej

Fråga 36: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dig att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?

92/102 (90%) - Ja

10/102 (10%) - Nej

Fråga 39: Intresse av specialistexamen? (Du kan kryssa i flera val)

47/102 (46%) - Ja, den europeiska

14/102 (14%) - Ja, den brittiska

44/102 (43%) - Ja, om det fanns en svensk tentamen

30/102 (29%) - Nej

 Fråga 42: Har Covid-19 påverkat din ST?

44/102 (43%) - Ja

58/102 (57%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se