SSDV-logga

Albert Duvetorp 2017

Psoriasis och samsjuklighet

Albert Duvetorp, Hudmottagningen Jönköping

Albert Duvetorp 2017

2015 tilldelades hudmottagningen i Jönköping/Nässjö SPIRA stipendiet för att stödja utvecklingen av psoriasismottagningen och arbetet med samsjuklighet. Detta projekt som tidigare redovisats i SSDV:s medlemstidning (se nummer xxx) var även mitt ST-förbättringsarbete. Som metod för att systematisera förbättringsarbetet användes Demingscykeln. Kortfattat innebär det att man mäter en variabel som återspeglar förbättring fortlöpande. Därefter utför man succesiva förändringar på mottagningen som förkastas, implementeras eller förfinas beroende på den upplevda effekten på utfallsvariabeln.

Då vi i Jönköping/Nässjö hade som ambition att diagnostisera och remittera vidare tidigare icke-uppmärksammad samsjuklighet hos våra psoriasis patienter så mätte vi antalet utgående remisser på patienter med ICD-10 kod L40. Vi fokuserade på att skapa strukturer för att möjliggöra systematisk screening av övervikt/fetma, hyperlipidemi, typ II diabetes, hypertoni och tobaksbruk vilket återspeglades i ett ökat utflöde av remisser till rökavvänjare, vårdcentraler och dietistmottagningar.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se