SSDV-logga
  • Start

Rådlappar

Arbetsgruppen för information har utvecklat nationella rådlappar som kan användas för att informera patienter med en kontaktallergi mot något av den svenska basseriens ämne om hur man bäst undviker kontakt med ämnet ifråga. Nedan kan dessa rådlappar laddas ned som pdf-filer. En enkel förklaring av begreppet ”Kontaktallergi” kan laddas ner här.

A
Amerchol L 101 (Lanolin)

B
Budesonid

C

D
Diazolidinylurea (Germall II)

E
Epoxiharts 

F
Fenol-formaldehyd-harts (PFR-2)

Formaldehyd

GHIJ

K
Kainmix

Kaliumdikromat

Kinolinmix

Kobolt(II)klorid hexahydrat

Kolofonium

L
Lavsyramix

M
Merkaptomix

Metyldibromoglutaronitril

Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (Kathon CG)

N
Neomycinsulfat

Nickel(II)sulfat hexahydrat

O

P
Parabenmix

p-Fenylendiamin bas

PPDA-mix (svartgummimix)

p-tert-Butylfenol formaldehydharts

Parfymmix I

Parfymmix II

Perubalsam (Myroxylon Pereirae)

Q
Quaternium 15

R

S
Sesquiterpenlaktonmix

T
Textilfärgmix

Tiuram-mix

Tixocortol pivalat 

UVWXYZÅÄÖ

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se