SSDV-logga

Välkommen att söka DCH-stipendiet 2022

Diagnostiskt Centrum Hud utlyser åter två stipendier à 25 000:- avsedda att stimulera till vidareutbildning. Stipendiet kan till exempel användas för en kurs, studieresa eller auskultation och ska leda till att en ST-läkare eller nybliven specialist (<1 år efter specialistexamen vid tidpunkten för ansökan) kan utvecklas vidare, antingen bredda eller fördjupa sin kompetens. Det kan vara inom vitt skilda kompetensområden som hudkirurgi, ledarskap, systemsjukdomar, dermatoskopi, etc.

Läs mer

EADV Scholarship Application

The EADV Honours and Awards Committee, under the chairmanship of Prof. Dr. Milos Nikolic, offers to young dermato-venereologists or resident/trainees under 35 years of age scholarships consisting of free registration to the Spring congress of EADV and EUR 1000, minus the fee of a one-year EADV membership (for the 2023 calendar year) according to the status of each recipient.

Läs mer

Information om en ny app: DLQI

The Official DLQI app 

We wanted to let you and SSDV members know about a new free Cardiff University app. We recently released the Official DLQI app, free from the Apple and Android stores. Search “DLQI: the official app”.

Läs mer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se