SSDV-logga

Rekommendation gällande tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 under immunosupprimerande behandling av inflammatoriska hudsjukdomar

                                                                                                                                  30/9–2021

Sedan 31 augusti har Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderat en tredje dos av SARS-Covid-19 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunosuppressiv behandling  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-covid-19-vaccin-till-personer-med-immunbrist/

Läs mer

Anmälning till ST-träffen 2021 är nu öppen!

Nu är anmälningssidan öppen för alla ST-läkare. Se information nedan och länk till anmälan.

Som tidigare informerats kommer årets ST-träff att ske digitalt, vara under en dag (15/11) och betalningen kommer att tas ut per klinik istället för per deltagare. Avgiften är

Läs mer

APPLY NOW FOR THE 2022 IPC FELLOWSHIP PROGRAM

The last chance to apply for the 2022 IPC Fellowship Program is September 30. 

• gain full access to IPC’s network of psoriasis experts;
• practice investigation, diagnosis, and development of treatment plans for psoriasis in a real-world setting; and
• develop ongoing relationships with key opinion leaders by participating in IPC programs and activities throughout a one-year period.

Läs mer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se